Επ. Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης της ΟΛΘ

  Επ. Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης της ΟΛΘ

Το Δ.Σ. της Επιτροπής αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας ΟΜΙΛΟΣ IDEAL Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση

Την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας BELTERRA INVESTMENTS LTD προς τους μετόχους της εταιρίας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 924η/27.7.2021 συνεδρίασή του

Παράλληλα, το Δ.Σ. της Επιτροπής αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας ΟΜΙΛΟΣ IDEAL Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 23.176.792 νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορά σε είδος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ