ΧΑ: Την Τετάρτη η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Aegean

ΧΑ: Την Τετάρτη η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Aegean

Οι εγκρίσεις της  Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών, γνωστοποιεί ότι την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των 18.750.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε." (ISIN:GRS495003006), σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Επίσης, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών κατά τη σημερινή συνεδρίαση ενέκρινε:

-την εισαγωγή προϊόντος δανεισμού επί της μετοχής "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. (ΕΛΧΑ)" και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης την Τρίτη 22 Ιουνίου 2021.

-την παραίτηση της εταιρίας - μέλους του Χ.Α. "ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ." από την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή επί της μετοχής της εταιρείας "ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.". Ως τελευταία ημέρα Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί της μετοχής της εισηγμένης εταιρείας ορίζεται η Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ