ΧΑ: Aναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της «Προοδευτική A.Τ.E.»

 ΧΑ: Aναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της «Προοδευτική A.Τ.E.»

Μετά τη γνωστοποίηση της εταιρείας ότι αδυνατεί να δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις οικονομικές καταστάσεις του έτους 2020

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανέστειλε προσωρινά τη διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.», από σήμερα Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, σε συνέχεια της από 23.4.2021 σχετικής ανακοίνωσης της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. στην ιστοσελίδα του ΧΑ με την οποία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι απεβίωσε ο κ. Κωνσταντίνος Κούτλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας και της γνωστοποίησης της εταιρείας προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι αδυνατεί να δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις οικονομικές καταστάσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ