Χαμηλές πτήσεις για τα ελληνικά ομόλογα

Χαμηλές πτήσεις για τα ελληνικά ομόλογα

Σε χαμηλό τεσσάρων μηνών διαμορφώνεται η απόδοση των ελληνικών ομολόγων.

Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς τίτλου υποχώρησε νωρίτερα σήμερα στο 1,13%, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από τις 6 Μαρτίου σύμφωνα με στοιχεία του Reuters.

Κατά τον τελευταίο μήνα η απόδοση του δεκαετούς τίτλου έχει υποχωρήσει κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2019 καταγράφεται υποχώρηση κατά 100 μονάδες βάσης.