Γενικές Συνελεύσεις εξ αποστάσεως για τις εισηγμένες

Γενικές Συνελεύσεις εξ αποστάσεως για τις εισηγμένες

Οι συμμετέχοντες μπορούν σε web περιβάλλον να παρακολουθήσουν τη Γενική Συνέλευση, να λαμβάνουν το λόγο και να υποβάλουν την ψήφο τους.

Προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες με παράλληλη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας και διαφάνειας εξασφαλίζει η νέα υπηρεσία του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών AXIA e- Shareholders΄ Μeeting η οποία δίνει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ηδη η εταιρεία Jumbo ανακοίνωσε την πραγματοποίηση της Γενικής της Συνέλευσης στις 27/5 χρησιμοποιώντας την παραπάνω υπηρεσία ενώ με τον ίδιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί και η ΓΣ της ΕΧΑΕ στις 29 Μαϊου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών παρέχει υποστήριξη σε όλα τα στάδια, από την προετοιμασία έως και την ολοκλήρωση διεξαγωγής της ΓΣ ενώ επιπρόσθετη διευκόλυνση αποτελεί η δυνατότητα παραμετροποίησης της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της εκάστοτε εταιρείας.

Με την AXIA e-Shareholders΄ Meeting, ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών παρέχει προς τις εισηγμένες εταιρείες τη δυνατότητα συγκέντρωσης στοιχείων και πληροφοριών για τη συμμετοχή των μετόχων τους στις Γενικές Συνελεύσεις από απόσταση και ειδικότερα της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) καιαριθμού κινητού τηλεφώνου για κάθε μέτοχο- δικαιούχο μερίδας στο Σύστημα Αυλων Τίτλων(Σ.Α.Τ).

Τα στοιχεία αυτά θα δηλώνονται από κάθε μέτοχο στο χειριστή μερίδας του στο Σ.Α.Τ. και οι εταιρείες θα μπορούν να τα χρησιμοποιούν συμπληρωματικά για σκοπούς ταυτοποίησης των μετόχων τους και διευκόλυνσης της συμμετοχής αυτών σε Γενικές Συνελεύσεις από απόσταση.

Οι συμμετέχοντες μπορούν σε web περιβάλλον να παρακολουθήσουν τη Γενική Συνέλευση, να λαμβάνουν το λόγο και να υποβάλουν την ψήφο τους.
Στις περιπτώσεις επιστολικής ψήφου, εάν αυτή αποσταλεί από τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους στην εταιρεία μέσω αλληλογραφίας, παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης της πλατφόρμας και με τις ψήφους αυτές.

Πέραν της διευκόλυνσης πραγματοποίησης Γενικής Συνέλευσης εξ αποστάσεως και συμμετοχής σε αυτήν, με τη χρήση της ίδιας πλατφόρμας , παρέχεται η δυνατότητα στον μέτοχο ή τον αντιπρόσωπό του, να έχει πρόσβαση σε γενικότερες πληροφορίες που αφορούν στο χαρτοφυλάκιό του όπως για παράδειγμα ενημέρωση για γενικές συνελεύσεις που έχουν ανακοινωθεί, ανακοινώσεις και εταιρικές πράξεις εταιρειών, ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου του Ομίλου Αthex.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ