Στο 66,1% οι ξένοι επενδυτές στο Χρηματιστήριο

Στο 66,1% οι ξένοι επενδυτές στο Χρηματιστήριο

Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 63,8%, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 64,8% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του Ιανουαρίου 2020, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 66,1%, παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 (66,4%), ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 68,5%.
Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 63,8%, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 64,8% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ .Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 33,9% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο ΧΑ από 33,6% τον προηγούμενο μήνα.
Τον Ιανουάριο 2020 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των 104,12 εκατ. Οι ξένοι επενδυτές τον Ιανουάριο 2020 πραγματοποίησαν το 53,9% των συναλλαγών σε σχέση με το 54,7% τον προηγούμενο μήνα. Η Αξία Συναλλαγών του Ιανουαρίου 2020 έφτασε τα 1.617,25 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 22,0% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.325,59 εκατ.
Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019 που η αξία συναλλαγών ήταν 832,91 εκατ., σημειώθηκε άνοδος 94,2%. Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιανουαρίου 2020 ήταν 77,01 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (77,92 εκατ.) και αυξημένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (37,86 εκατ.). Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Ιανουάριο 2020 ανήλθε στις 21.106, έναντι 18.785 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιανουάριο του 2019 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 14.170). Τον Ιανουάριο 2020 δημιουργήθηκαν 728 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 587 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 50,06 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν 50,35 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 0,6%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 36,67 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 36,5%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ