Παραμένει σε αναστολή η Diversa

Παραμένει σε αναστολή η Diversa

Τι αποφάσισε το Χρηματιστήριο Αθηνών.

To Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνέχεια της δημοσιοποίησης της ετήσιας οικονομικής κατάστασης της εταιρίας "DIVERSA Α.Ε.Β.Ε." για την περίοδο που έληξε την 30.06.2019 επί της οποίας ο νόμιμος ελεγκτής της διατυπώνει στην έκθεση ελέγχου του «Γνώμη με επιφύλαξη», αποφάσισε την συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ