Στα 35,2 δισ. η κεφαλαιοποίηση του ελληνικού Χρηματιστηρίου το 2018

Στα 35,2 δισ. η κεφαλαιοποίηση του ελληνικού Χρηματιστηρίου το 2018

Οι ξένοι επενδυτές πραγματοποίησαν τον Δεκέμβριο το 57,5% των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Δεκεμβρίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές. και η συνολική κεφαλαιοποίηση έκλεισε στα 35,21 δισ. παρουσιάζοντας μείωση 3,4% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 64,6% έναντι 65,1% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,8%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (717,55 εκατ. ευρώ ή 2,0%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 63,3% παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,9% συγκριτικά με το ποσοστό 63,8% του προηγούμενου μήνα.

Συνολικά για το 2018, τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • Μείωση της Συνολικής Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς κατά 19,1% σε σχέση με το 2017. (€35,21 δισ. στις 31/12/2018 έναντι €43,54 δισ. στις 29/12/2017). Ωστόσο χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς (€717,55 εκατ. ή 2,0% στις 31/12/2018 & €1.879,39 εκατ. ή 4,3% στις 29/12/2017), η μείωση της συνολικής κεφαλαιοποίησης ανέρχεται σε 17,2%. (€34,50 δισ. στις 31/12/2018 έναντι €41,66 δισ. στις 29/12/2017).
  • Εισροή κεφαλαίων ύψους €252,52 εκ. από τους ξένους επενδυτές για το έτος 2018 έναντι €286,03 εκ. το 2017, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 11,7%.
  • Μείωση της τάξεως του 0,5% της συμμετοχής των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς. Το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώθηκε στο 63,3% στις 31/12/2018 από 63,5% στις 29/12/2017 - συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ. Χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ, το ποσοστό συμμετοχής των ξένων επενδυτών διαμορφώθηκε στο 64,6% στις 31/12/2018 από 66,4% στις 29/12/2017 σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 2,8%.
  • Συνολική Αξία Συναλλαγών €13,86 δισ. έναντι €14,76 δισ. το 2017, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 6,1%.
  • Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών στα €55,67 εκ. έναντι €58,81 εκ. το 2017, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 5,3%.
  • Μείωση της τάξεως του 49,1% του συνολικού αριθμού των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών το 2018 (9.293.949.242 τεμάχια) συγκριτικά με τον συνολικό αριθμό που μεταβιβάστηκαν το 2017 (18.244.883.119 τεμάχια).
  • Μέσος Ημερήσιος Αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών το 2018 στα 37.325.097 τεμάχια έναντι 72.688.777 τεμαχίων το 2017, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 48,6%.
  • Μεγάλο ενδιαφέρον σημειώθηκε στα Εταιρικά Ομόλογα της Οργανωμένης & Εναλλακτικής Αγοράς. Η συναλλακτική δραστηριότητα, συγκριτικά με το 2017, παρουσίασε σημαντική αύξηση 18,3%, με συνολική αξία διακανονισμένων συναλλαγών €163,70 εκ. έναντι €138,41 εκ. Ο συνολικός αριθμός εταιρικών ομολόγων που μεταβιβάστηκαν ήταν 27.125.59, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 81,7% συγκριτικά με τα 14.929.668 εταιρικά ομόλογα που μεταβιβάστηκαν το 2017. Αντίστοιχα η
  • Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών ανήλθε στα €657.424,00 έναντι €551.425,81 σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 19,2% και ο Μέσος Αριθμός Εταιρικών Ομολόγων που μεταβιβάστηκαν ανήλθε στα 108.938 τεμάχια έναντι 59.481 το 2017, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 83,2%.
  • Μείωση στην τιμή του Γενικού Δείκτη κατά 23,6% από το τέλος του προηγούμενου έτους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ