Διαγραφή των μετοχών της Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες από το ΧΑ

Διαγραφή των μετοχών της Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες από το ΧΑ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το ΧΑ, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3371/2005.

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η διαγραφή των μετοχών της εταιρείας Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες ΑΕ από το Χρηματιστήριο Αθηνών

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το ΧΑ, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3371/2005.

Σημειώνεται ότι η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες έχει παύσει ήδη από τις 3 Οκτωβρίου 2017.