Λ. Σκιαδόπουλος:«Ζητάμε ίση μεταχείριση Ελλήνων και ξένων επενδυτών στο Χ.Α.Α»

Λ. Σκιαδόπουλος:«Ζητάμε ίση μεταχείριση Ελλήνων και ξένων επενδυτών στο Χ.Α.Α»
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία της M.I.F.I.D σχετικά με τις αγορές και πωλήσεις χρηματοπιστωτικών μέσων, πρέπει να υπάρξει ίση μεταχείριση μεταξύ ξένων και Ελλήνων επενδυτών.

ΤουΛάμπρου Σκιαδόπουλου, Εκτελεστικού Προέδρου του Δ.Σ. τηςΕλληνοαμερικανικής Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ

Δε νοείται χρηματιστήριο δύο ταχυτήτων. Ούτε νοείται να γίνονται πωλήσεις ξένων και το προϊόν των πωλήσεων να μπορεί να μετατρέπεται σε new money ενώ το προϊόν πωλήσεων των Ελλήνων επενδυτών να μετατρέπεται σε old money και να υπόκειται σε περιορισμούς capital controls !

Επίσης, δεν μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί στα κεφάλαια που αφορούν αγορές μετοχών και να επιτρέπεται η αγορά πολύτιμων αγαθών εξωτερικού (αυτοκίνητα, ρολόγια κ.α) με τη χρήση πιστωτικών καρτών!

Όσο λιγότεροι περιορισμοί υπάρξουν στη χρηματιστηριακή αγορά τόσο πιο εύρυθμη θα είναι η λειτουργία της.

Μη φτάσουμε στο σημείο ν’ανοίξει η αγορά και να ξανακλείσει σε 2-3 ημέρες λόγω των περιορισμών που μπορεί να υπάρξουν.
Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι είναι επιτακτική πλέον ανάγκη ν’αρχίσει η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το συντομότερο δυνατόν και το σημαντικότερο... «ανάπτυξη χωρίς χρηματιστήριο και ιδιωτική πρωτοβουλία δεν υφίσταται»!

Προτείνω λοιπόν, να μην ανοίξει το Χ.Α.Α εφόσον δεν πληρούνται οι όροι της ίσης μεταχείρησης των επενδυτών!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ