Αλλάζει ο κύκλος διακανονισμού των συναλλαγών στο XA

Αλλάζει ο κύκλος διακανονισμού των συναλλαγών στο XA
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014 ο κύκλος διακανονισμού των συναλλαγών όλων των

εισηγμένων αξιών που διαπραγματεύονται στην οργανωμένη Αγορά Αξιών και στην Εναλλακτική Αγορά, θα μεταβεί στο Τ+2 (ολοκλήρωση διακανονισμού εντός δύο εργάσιμων ημερών μετά από την κατάρτιση συναλλαγής).
Η απόφαση για αλλαγή του κύκλου διακανονισμού έχει ληφθεί σύμφωνα με τον το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό σε σχέση με τα Κεντρικά Αποθετήρια (Central Securities Depository Regulation - CSDR), ο οποίος μεταξύ άλλων έχει ως στόχο να εναρμονίσει τους κύκλους διακανονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το σύνολο του διαθέσιμου υλικού σχετικά με την διαδικασία μετάβασης θα αναρτάται στη σχετική σελίδα που αφορά το έργο στον δικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ