Ειδικός Διαπραγματευτής επί της Eurobank η NBG

Ειδικός Διαπραγματευτής επί της Eurobank η NBG
Tην έναρξη της ιδιότητας της εταιρείας "NBG Securities ΑΕΠΕΥ" ως Ειδικού Διαπραγματευτή επί της μετοχής της εταιρίας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ενέκρινε με την από 30.05.2014 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αίτησής της "NBG Securities ΑΕΠΕΥ". Hμερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας ορίστηκε η Δευτέρα 02 Ιουνίου 2014.