Πωλήσεις μετοχών από στελέχη του ΟΤΕ

Πωλήσεις μετοχών από στελέχη του ΟΤΕ
Σε πώληση μετοχών του ΟΤΕ προχώρησαν στελέχη της εταιρείας, στις 23 Μαΐου. Σύμφωνα με ανακοίνωση,

η κα Μαρία Ροντογιάννη, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου ΟΤΕ, πούλησε 10.000 μετοχές της ΟΤΕ Α.Ε. συνολικής αξίας 103.800 ευρώ, o κ. Κωνσταντίνος Πλούμπης, Γενικός Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων, πώλησε 16.000 μετοχές της ΟΤΕ Α.Ε. συνολικής αξίας €164.867,8 και ο κος Αριστόδημος Δημητριάδης, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων και Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ, πώλησε 3.500 μετοχές της ΟΤΕ Α.Ε. συνολικής αξίας €36.420.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ