Τι φέρνει για το Χρηματιστήριο Αθηνών η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

Τι φέρνει για το Χρηματιστήριο Αθηνών η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

Η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας θα οδηγήσει και το Χρηματιστήριο στις ανεπτυγμένες αγορές, προς τα τέλη του 2024.

Πολλαπλά οφέλη τόσο από την άποψη της πραγματικής οικονομίας όσο και για τις ελληνικές μετοχές και τα ελληνικά ομόλογα προκύπτουν από την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας, μεταξύ των οποίων μειωμένο κόστος δανεισμού, εισροή κεφαλαίων και βελτιωμένη ρευστότητα.

Όσον αφορά την κεφαλαιαγορά, η επενδυτική βαθμίδα θα οδηγήσει σε μεγάλη επέκταση της επενδυτικής βάσης για τα ελληνικά ομόλογα και τις μετοχές, ενώ θα προσελκύσει νέους υψηλής ποιότητας επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, οι οποίοι προηγουμένως δεν ήταν σε θέση να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Ίσως το πιο προφανές όφελος από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα θα είναι η περαιτέρω πτώση των αποδόσεων των ομολόγων, μειώνοντας έτσι το κόστος δανεισμού και βελτιώνοντας τις συνθήκες ρευστότητας για το κράτος, τις τράπεζες και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Μέρος του οφέλους έχει ήδη τιμολογηθεί με τις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας να έχουν μειωθεί πάνω από 70 μ.β. φέτος και χαμηλότερα από τις αντίστοιχες ιταλικές εκδόσεις.

Σημειώνεται ότι εν αναμονή μιας τέτοιας αναβάθμισης, σύμφωνα με το Bloomberg, οι ξένοι επενδυτές έχουν τοποθετήσει 3,4 δισ. ευρώ σε ελληνικές μετοχές και ομόλογα το φετινό τετράμηνο, ωθώντας τις δύο αγορές στις κορυφαίες επιδόσεις παγκοσμίως. Επίσης η επιστροφή στο κλαμπ investment grade (IG) και η συνεχής εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια περαιτέρω μείωση του κινδύνου χώρας, με αποτέλεσμα την περαιτέρω επαναξιολόγηση των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων. Αυτό, μαζί με την αυξημένη διάθεση για νέες εκδόσεις εταιρικών ομολόγων, νέες δημόσιες εγγραφές και τη σχεδιαζόμενη αποεπένδυση του ΤΧΣ από τις ελληνικές τράπεζες, θα πρέπει να οδηγήσει σημαντικά αυξήσει τους όγκους συναλλαγών και να προσελκύσει νέες ροές.

Για τις τράπεζες, σύμφωνα με την Εθνική Χρηματιστηριακή η αναβάθμιση σε IG θα μεταφραζόταν σε βελτιωμένες συνθήκες χρηματοδότησης, εξοικονόμηση κόστους επιτοκίου στις μελλοντικές εκδόσεις MREL (Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων) ύψους περίπου 8 δισ. (δηλαδή 80 εκατ. συνδυαστικά ετησίως για μια πτώση 100 μονάδες βάσης στο κόστος χρηματοδότησης) και βελτίωση της ποιότητας των χαρτοφυλακίων τίτλων τους, τα οποία αποτελούνται κυρίως από τίτλους ελληνικών ομολόγων . Επιπλέον, η IG θα πρέπει να προκαλέσει αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων που θα δώσει πρόσθετη ώθηση στο ΑΕΠ (έως και 0,5 μονάδες το 2024).

Το καθεστώς της επενδυτικής βαθμίδας είναι αυτό που θα δώσει τη μεγάλη ώθηση στην Ελλάδα αλλά και στο Χ.Α., όπως τονίζει η Axia Ventures, δεδομένων των θετικών επιπτώσεων που θα έχει στην οικονομία και στα ελληνικά assets. Η επιστροφή στο investment grade (IG) θα επιτρέψει στις ελληνικές μετοχές και τα ομόλογα να επιστρέψουν στο ραντάρ μεγαλύτερου αριθμού επενδυτών. Ουσιαστικά, αυτοί οι επενδυτές δεν μπόρεσαν να διαθέσουν κεφάλαια στην Ελλάδα μετά την υποβάθμισή της στις αναδυόμενες αγορές, λόγω περιορισμών από το καταστατικό τους.

Επιπλέον, ο "τίτλος" investment grade επιτρέπει σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό επενδυτών να επενδύσει σε περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στις ανεπτυγμένες αγορές το υπό διαχείριση ενεργητικό αγγίζει τα 52 τρισεκατομμύρια δολάρια, έναντι μόλις 6,3 τρισ. δολαρίων στις αναδυόμενες αγορές.
Η χρηματιστηριακή αγορά έχει διανύσει μια μεγάλη ανοδική κίνηση από τον Οκτώβριο του 2022 και τις 850 περίπου μονάδες, στις 1350 μονάδες τον Ιούλιο του 2023. Μεγάλο μέρος αυτής της κίνησης οφείλεται στην προεξόφληση της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

Τους τελευταίους πέντε μήνες οι ξένοι επενδυτές έχουν καταγράψει εκροές 535 εκατ. ευρώ. Η αποχώρηση κάποιων ξένων επενδυτών έχει να κάνει σε σημαντικό βαθμό με την αναμενόμενη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα και τα χαρτοφυλάκια που επενδύουν σε αναδυόμενες αγορές αποσύρονται σταδιακά από το Χ.Α. Την ίδια ώρα πολλά funds δεν μπορούν να επενδύσουν όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά γιατί αντιμετωπίζουν το τεχνικό κώλυμα της υποεπενδυτικής βαθμίδας. Πρέπει να περιμένουν το γεγονός. Τα κεφάλαια που επενδύουν σε χώρες με επενδυτική βαθμίδα, βάσει του καταστατικού τους, θα πρέπει να περιμένουν έναν, ίσως και δύο επίσημα αναγνωρισμένους Οίκους, να εντάξουν την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα.
Είναι χαρακτηριστική η αναφορά της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας JP Morgan, ότι οι Αμερικανοί επενδυτές έχουν μικρή σχετικά έκθεση στο Χ.Α, και αναζητούν ευκαιρίες για την είσοδό τους στις ελληνικές μετοχές, ενόψει και της απόκτησης και της επενδυτικής βαθμίδας από την ελληνική οικονομία.

Επιστροφή του Χ.Α στις ανεπτυγμένες αγορές

Την ίδια ώρα, η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας θα οδηγήσει και το Χρηματιστήριο στις ανεπτυγμένες αγορές, προς τα τέλη του 2024.
Εκτιμάται ότι σε μερικούς μήνες μετά την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας οι οίκοι θα θέσουν το Χ.Α σε «watch list για αναβάθμιση», το οποίο και θα αποτελέσει σημαντικό «σήμα» για την ενίσχυση των θέσεων των επενδυτών στις ελληνικές μετοχές.

H επάνοδος του Χ.Α. στις ανεπτυγμένες αγορές είναι ένα στοίχημα μεγάλης σημασίας για το ελληνικό χρηματιστήριο, που έχασε, λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης και της υποβάθμισης του αξιόχρεου της χώρας, τη θέση του στους δείκτες των ανεπτυγμένων αγορών, με αποτέλεσμα έκτοτε να αντλεί κεφάλαια η ελληνική αγορά μόνο από τη μικρή «λίμνη» των επενδυτικών χαρτοφυλακίων και hedge funds που τοποθετούνται σε αναδυόμενες αγορές, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις αποτιμήσεις των μετοχών.

Οι αναδυόμενες αγορές, στις οποίες έχει «παγιδευτεί» το Χ.Α., αποτελούν πολύ μικρό κομμάτι της παγκόσμιας επενδυτικής «πίτας» και προσελκύουν αντίστοιχα μικρά κεφάλαια. Για παράδειγμα, στον παγκόσμιο δείκτη της MSCI η βαρύτητα των αναδυόμενων αγορών είναι μόλις 13%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ