Αναμονή ως τον Δεκέμβριο για την Εθνική και το ΛΕΠΕΤΕ

Στις 2 Δεκεμβρίου θα συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης που έχει καταθέσει η Εθνική Τράπεζα για την υπόθεση του ΛΕΠΕΤΕ.

Η τράπεζα έχασε την πρώτη μάχη καθώς τον Ιούνιο απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής που είχε καταθέσει ενώπιον του ΣτΕ “κυρίως διότι θεωρήθηκε ότι με την αίτηση αναστολής ζητείται ουσιαστικά η αναστολή διατάξεων νόμου κάτι που δεν είναι επιτρεπτό από τους δικονομικούς κανόνες επί αιτήσεων αναστολών στο ΣτΕ” όπως ανέφερε η Εθνική σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο στις αρχές Αυγούστου.

Η τράπεζα είχε επίσης αναφέρει στην ίδια ανακοίνωση πως “στο σκεπτικό διατυπώνεται η κρίση ότι οι διατάξεις του άρθ. 24 του ν. 4618/19 έχουν προσωρινό χαρακτήρα, μέχρι την έκδοση αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων, το οποίο ουσιαστικά μεταθέτει την οριστική επίλυση του θέματος στα πολιτικά δικαστήρια, όπου είναι πολύ ισχυρές, με βάση την υφιστάμενη νομολογία, οι πιθανότητες οριστικής δικαίωσης των θέσεων της ΕΤΕ. Ακόμη, διατυπώνεται η θέση ότι δεν τίθεται ζήτημα βλάβης της ΕΤΕ καθότι ο νομοθέτης δεν επιβάλει σε εκείνη το βάρος κάλυψης ελλειμμάτων, αλλά στο ΕΤΕΑΕΠ.

Εξάλλου από το σκεπτικό της απόφασης προκύπτει ότι για τα έτη 2024 και επέκεινα το ΣτΕ θεωρεί ότι ούτε στις προσβαλλόμενες πράξεις ούτε στις ρυθμίσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου εικοστού τετάρτου του ν. 4618/2019 προβλέπεται η υποχρέωση της ΕΤΕ να καλύπτει η ίδια τη συνταξιοδοτική δαπάνη για τους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠ Π.Π. ΕΘΝΑΚ ή η υποχρέωση κάλυψης των ελλειμμάτων του ΕΤΕΑΠ που συνδέονται με τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ανωτέρω ειδικών λογαριασμών.

Συνεπώς, από την απόφαση προκύπτει ότι το ΣτΕ θεωρεί, αφενός μεν, ότι η όποια ζημία της Τράπεζας δεν είναι οριστική αλλά εξαρτάται από την τελική κρίση των πολιτικών δικαστηρίων, αφετέρου δε, ο νομοθέτης δεν επιβάλει στην Τράπεζα το βάρος κάλυψης ελλειμμάτων, ούτε την υποχρέωση να καταβάλλει η ίδια τις συνταξιοδοτικές δαπάνες για τους συνταξιούχους των ειδικών λογαριασμών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ