Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων: «Πράσινο φως» στη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων: «Πράσινο φως» στη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, ενέκρινε τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα

Ενέκρινε και επικύρωσε με ποσοστό 98,39% όλες τις μέχρι σήμερα πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, στο πλαίσιο της σκοπούμενης συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε. η έκτακτη γενική συνέλευση των μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, που συγκλήθηκε την Πέμπτη.

Εξουσιοδότησε δε το Δ.Σ να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της σκοπούμενης συγχώνευσης. Οι οριστικές αποφάσεις σε σχέση με τη διαδικασία της συγχώνευσης θα ληφθούν με νεότερες αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων και των γενικών συνελεύσεων των δύο Τραπεζών, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το νόμο διαδικασιών.


Σχολιάζοντας την απόφαση της γενικής συνέλευσης, ο πρόεδρος του δ.σ. της Τράπεζας, Μιχαήλ Μαρακάκης δήλωσε: «Η σημερινή απόφαση είναι η πιο σημαντική που έχει ληφθεί μέχρι σήμερα σε γενική συνέλευση της Τράπεζας Χανίων. Αποφασίστηκε σήμερα οι δύο τράπεζες της Κρήτης να ενώσουν δυνάμεις για να δημιουργήσουμε ένα πιστωτικό ίδρυμα που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε εθνικό επίπεδο. Δημιουργούμε την 5η μεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα, ένα σύγχρονο πιστωτικό ίδρυμα που θα στηρίζει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα συνεισφέρει σημαντικά στην ευημερία και ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ