MIG: Στις 2 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

 MIG: Στις 2 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021, ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η MIG την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, ώρα 15:00, στα γραφεία του ομίλου της θυγατρικής ATTICA GROUP επί της οδού Λυσικράτους αρ. 29, Καλλιθέα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 2020.

3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2020.

4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021.

5. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020.

6. Υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρικής χρήσης 2020.

7. Έγκριση αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν. 4548/2018. 8. Ανακοίνωση εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε πλήρωση κενωθείσας θέσης.

9. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής για κάλυψη ισόποσων ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 10. Λοιπές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021, ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ