ΕΚΤ: "Κίτρινη κάρτα" στις τράπεζες για την εσωτερική διακυβέρνηση

ΕΚΤ: "Κίτρινη κάρτα" στις τράπεζες για την εσωτερική διακυβέρνηση

Oρισμένες τράπεζες ανέφεραν ουσιώδεις ζημίες οι οποίες κυρίως οφείλονταν σε γεγονότα σχετικά με κίνδυνο συμπεριφοράς

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης των τραπεζών (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) για το 2019 παρουσιάζει το μεσημέρι της Τρίτης ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Andrea Enria.

Οπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΚΤ, η εσωτερική διακυβέρνηση των τραπεζών συνεχίζει να εμφανίζει σημάδια χειροτέρευσης. Ο κ. Εnria εξέφρασε την ανησυχία του για τα επιχειρηματικά μοντέλα, την εσωτερική διακυβέρνηση και τους λειτουργικούς κινδύνους στις τράπεζες και υπογράμμισε ότι σε αυτούς θα εστιαστεί το εποπτικό έργο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΤ, η εσωτερική διακυβέρνηση αποδεικνύεται ότι είναι τομέας εποπτικής ανησυχίας, καθώς οι βαθμολογίες όσον αφορά τη διακυβέρνηση έχουν χειροτερεύσει συνολικά τα τελευταία έτη. Τρεις στις τέσσερις τράπεζες (76%, έναντι 67% το 2018) βαθμολογήθηκαν με 3. Μόνο 18% των τραπεζών πέτυχαν βαθμολογία 2, έναντι 25% το 2018. Σύμφωνα με τα ευρήματα σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων, τα διοικητικά όργανα δεν είναι αποτελεσματικά και οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι ανεπαρκείς.

Επιπλέον, ορισμένες τράπεζες ανέφεραν ουσιώδεις ζημίες οι οποίες κυρίως οφείλονταν σε γεγονότα σχετικά με κίνδυνο συμπεριφοράς. Αυτό αντανακλάται στον αυξανόμενο αριθμό τραπεζών που βαθμολογήθηκαν με 3 για τον λειτουργικό κίνδυνο: 77%, έναντι 63% το 2018. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τα συστήματα πληροφορικής και τις κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν επίσης βασική πηγή λειτουργικού κινδύνου.

Η ΕΚΤ διαπιστώνει ακόμη ότι αρκετές τράπεζες έχουν περιορίσει την ικανότητά τους να δημιουργούν οργανικό κεφάλαιο και να εκδίδουν νέες μετοχές. Ανησυχώντας για τη χαμηλή κερδοφορία, οι εποπτικές αρχές ολοένα περισσότερο επικεντρώνονται στη μελλοντική ανθεκτικότητα των τραπεζών και τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων τους.

Οι συνολικές απαιτήσεις και κατευθύνσεις για κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) διατηρήθηκαν σταθερές σε 10,6% το 2019, στο επίπεδο δηλαδή όπου είχαν διαμορφωθεί και το 2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ