Τρεις οι μνηστήρες για την Εθνική Ασφαλιστική

Τρεις οι μνηστήρες για την Εθνική Ασφαλιστική

Το private equity fund Värde Partners είναι ο τρίτος διεκδικητής, μετά την Fosun και την CVC Capital, για το 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη, σημειώνει η Καθημερινή, έχει ως αποτέλεσμα να παραταθεί για μικρό διάστημα η προθεσμία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών που αρχικά είχε οριστεί για τις 14 Φεβρουαρίου.

Στην περίπτωση που οι προσφορές δεν κριθούν ικανοποιητικές η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να εξετάσει εναλλακτικά σχέδια, χωρίς να αποκλείεται η εισαγωγή της ασφαλιστικής εταιρείας στο Χρηματιστήριο. Η τράπεζα αποτιμά σήμερα τη συνολική αξία της θυγατρικής της στο ένα δισ. ευρώ.