Το σχέδιο Ηρακλής, τα 12 δισ. ευρώ των κρατικών εγγυήσεων και οι προμήθειες του δημοσίου

Ενώ το νομοσχέδιο κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή, το οικονομικό επιτελείο διαφημίζει τις πτυχές του στις ΗΠΑ - Μείωση των κόκκινων δανείων έως και κατά 35-40 δισ. ευρώ ο στόχος

Το σχέδιο Ηρακλής, τα 12 δισ. ευρώ των κρατικών εγγυήσεων και οι προμήθειες του δημοσίου

Εγγυήσεις 12 δισ. ευρώ θα χορηγήσει το Δημόσιο για τις τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων. Θα εισπράττει όμως προμήθεια επί του ύψους των εγγυήσεων που θα χορηγεί από την πρώτη κιόλας ημέρα χορήγησης. Με τις εγγυήσεις του Δημοσίου, οι τράπεζες θα τιτλοποιούν τα κόκκινα δάνεια δημιουργώντας επενδυτικά πακέτα προς πώληση. Ήδη, το σχέδιο διαφημίζεται από το οικονομικό επιτελείο σε αλλεπάλληλες συναντήσεις του υπουργού Οικονομικών αλλά και του αρμόδιου υφυπουργού στις ΗΠΑ. Ολόκληρο το κείμενο του νομοσχεδίου. 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών χθες σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με την ονομασία «Ηρακλής». Πρόκειται για το πρόγραμμα παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι προμήθειας, σε τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών τραπεζών.

Ο «Ηρακλής» είναι μία συστημική λύση που θα συμβάλει, μέσω της χορήγησης κρατικών εγγυήσεων, στη μείωση των κόκκινων δανείων κατά περίπου 40% των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγηση ρευστότητας στην αγορά και την πραγματική οικονομία, ώστε η Ελλάδα να πετύχει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Το σχέδιο βασίζεται στους επενδυτές και δεν επιβαρύνει τον φορολογούμενο.

Με το νομοσχέδιο «Ηρακλής», η Κυβέρνηση υλοποιεί την προεκλογική της δέσμευση να μειώσει το μεγάλο ύψος των κόκκινων δανείων, το οποίο αποτελεί μία μακροχρόνια παθογένεια του τραπεζικού συστήματος.

Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια, δημιουργώντας δουλειές και σταθερά εισοδήματα στην οικονομία μας, ενώ τα νοικοκυριά θα βρουν ρευστότητα για να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες τους.

Όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, το Ελληνικό Δημόσιο, θα μπορεί να παρέχει εγγύηση προς τους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Το ανώτατο συνολικό ποσό της εγγύησης, θα ανέρχεται στα 12 δις. ευρώ αλλά μπορεί και να αυξηθεί το μέλλον με υπουργική απόφαση. Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, συνίσταται στην ανάληψη υποχρέωσης πληρωμής των υποχρεώσεων του αποκτώντος για την ολοσχερή εξόφληση απαιτήσεων από ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων για όλη τη διάρκεια των τίτλων.

Το αίτημα για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου θα πρέπει να υποβάλλεται αποκλειστικά εντός 18 μηνών αρχής γενομένης από τις 10/10/2019. Η προθεσμία πάντως, μπορεί να παραταθεί με υπουργική απόφαση.

Για τη χορήγηση της εγγύησης, το ελληνικό Δημόσιο θα εισπράττει προμήθεια ασφαλείας η οποία καταβάλλεται από την παροχή της εγγύησης και καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος αυτής. Θα υπολογίζεται επί του εκάστοτε ανεξόφλητου εγγυημένου υπολοίπου ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

Ολόκληρο το νομοσχέδιο δημοσιεύεται εδώ