Σε εξέλιξη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Lamda

Σε εξέλιξη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Lamda

Ξεκιίνησε χθες η διαδικασία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Lamda Development κατά 650 εκατ. ευρώ.

Σε εφαρμογή της σχετικής απόφασης που είχε λάβει η συνέλευση των μετόχων στις 10 Οκτωβρίου, θα εκδοθούν νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με διακίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει η εταιρεία μέσω του σχετικού ενημερωτικού δελτίου, τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της επένδυσης στο Ελληνικό. Συγκεκριμένα, 467 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν για την καταβολή των δύο πρώτων δόσεων στο Δημόσιο, ενώ το επιπλέον ποσό των 133 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί σε βάθος τριετίας για την ανάπτυξη ΄δυο εμπορικών κέντρων εντός του χώρου του πρώην αεροδρομίου.

Η αύξηση κεφαλαίου της Lamda γίνεται με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, με αναλογία 1,216918965991410 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά. Η Consolidated Lamda Holdings του ομίλου Λάτση που κάτεχει σήμερα το 50,6% της Lamda Development έχει δηλώσει πως θα ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που της αντιστοιχούν και θα καλύψει τις μετοχές που θα παραμείνουν αδιάθετες. Παράλληλα η Lamda προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση ομολογιακού δανείου με δημόσια προσφορά με στόχο άλλα 300 εκατ. ευρώ.