Αlpha Bank: Κάτω από το όριο 5% η συμμετοχή της Schroders

Αlpha Bank: Κάτω από το όριο 5% η συμμετοχή της Schroders

Όπως ανακοίνωσε η Alpha Bank, η Schroders plc κατέχει έμμεσα από την 21.11.2019 δικαιώματα ψήφου

Κάτω από το όριο 5% περιόρισε τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank η Schroders plc.

Όπως ανακοίνωσε η Alpha Bank, η Schroders plc, κατόπιν της από 22.11.2019 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα από την 21.11.2019 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό κάτω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της τραπέζης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ