Ανοιγμα της Bank of China στην Ελλάδα

Ανοιγμα της Bank of China στην Ελλάδα

Η διεύθυνση εγκατάστασής του είναι Λεωφόρος Μεσογείων 2

Πράσινο φως από την Τράπεζα της Ελλάδος, για την εγκατάσταση της Bank of China στην Ελλάδα

Σχετικά με έγγραφο της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος (ΔΕΠΣ) από 31 Οκτωβρίου 2019 , η Τράπεζα της Ελλάδος ενημέρωνε το Υπουργείο Ανάπτυξης για την εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος της Bank of China (Europe) Luxembourg.

Η ημερομηνία έναρξης εργασιών του υποκαταστήματος ήταν η 1η Νοεμβρίου 2019 και η διεύθυνση εγκατάστασής του είναι Λεωφόρος Μεσογείων 2, στην Αθήνα.

Επίσης, στις 25 Οκτωβρίου 2019 η Τράπεζα της Ελλάδος ενημέρωσε την Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A., με έδρα το Λουξεμβούργο, ότι μπορεί να εγκατασταθεί στην Ελλάδα με Γραφείο Αντιπροσωπείας.