Θετική υποδοχή στον «Ηρακλή» από την Moody’s

Θετική υποδοχή στον «Ηρακλή» από την Moody’s

Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ελληνικό σχέδιο για τη μείωση των κόκκινων δανείων συνιστά θετικό πιστωτικό γεγονός για τις ελληνικές τράπεζες αναφέρει η Moody’s.

Το σχέδιο θα βοηθήσει τις τράπεζες ώστε να μειώσουν τον όγκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους που τον περασμένο Ιούνιο αντιστοιχούσε στο 43,6% του συνόλου των χορηγήσεων, αναφέρει ο αμερικανικός οίκος. Η βελτίωση στην ποιότητα ενεργητικού των τραπεζών θα ενισχύσει τις χρηματοδοτικές τους δυνατότητες και κατ’ επέκταση την κερδοφορία τους, αν και κατά την εφαρμογή του σχεδίου «Ηρακλής» προβλέπεται κάποια επίπτωση στην κεφαλαιακή επάρκεια για την περίοδο 2020-2021.

Το σχήμα, γνωστό ως «Ηρακλής» είναι παρόμοιο με εκείνο που υιοθέτησε η Ιταλία, χάρη στο οποίο οι τράπεζες της χώρας μείωσαν από 17% το 2015 σε 9,3% το 2018 τον όγκο των κόκκινων δανείων. Σύμφωνα με το σχέδιο η Alpha Bank θα μειώσει σταδιακά και ως το τέλος του 2021 τον όγκο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα 7,4 δισ. από 21,3 δισ. τον περασμένο Ιούνιο. Αντίστοιχα για την Eurobank ο στόχος είναι τα 3,4 δισ. από 14,3 δισ. τον Ιούνιο, για την εθνική τα 4,3 δισ. (από 12,9 δισ.) και για την Πειραιώς τα 11,3 δισ. από 25,2 δισ. τον Ιούνιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ