Η Πειραιώς πουλάει θυγατρικές στα Βαλκάνια

Η Πειραιώς πουλάει θυγατρικές στα Βαλκάνια

Στην πώληση των θυγατρικών της τραπεζών από Ρουμανία, Βουλγαρία και Αλβανία, έως το τέλος του 2018, θα προχωρήσει ο όμιλος Πειραιώς.

Οι πωλήσεις των θυγατρικών, μαζί με τις άλλες δύο των χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων (Amoeba και Arctos) που είναι σε εξέλιξη, θα οδηγήσουν σε μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού κατά 3,5 δισ. ευρώ έως τα τέλος του έτους.

Αυτές οι κινήσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CET1) από 14% στο πρώτο τρίμηνο στο 15%.

Ήδη, στο πρώτο τρίμηνο του 2018 έχει προχωρήσει στην πώληση της AVIS και της θυγατρικής της στη Σερβία, κινήσεις οι οποίες οδηγούν σε μείωση ενεργητικού 500 εκατ. ευρώ.

Έως τον Ιούνιο, η διοίκηση της τράπεζας σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση δύο χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων (Amoeba και Arctos) που θα έχουν επίπτωση 600 εκατ. ευρώ και της θυγατρικής στη Ρουμανία με επίδραση επίσης 600 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, έως τα τέλη του 2018 έχει δρομολογήσει πωλήσεις που οδηγούν σε μείωση ενεργητικού κατά 1,8 δισ. ευρώ, με την πώληση των θυγατρικών της σε Βουλγαρία και Αλβανία να καλύπτουν το 1,2 δισ. ευρώ.

Επίσης, η τράπεζα έχει δεσμευθεί σε κινήσεις που οδηγούν σε μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 200 εκατ. ευρώ έως τα τέλη του 2020. Από αυτά, τα 45 εκατ. ευρώ θα είναι η εξοικονόμηση από τη μείωση του δυναμικού, μέσω του προγράμματος αποχώρησης προσωπικού που υλοποιήθηκε.