Ακόμα 1 δισ. μειώθηκε ο ELA  

Βελτιώνεται η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών

Ακόμα 1 δισ. μειώθηκε ο ELA   

Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για απεξάρτηση των τραπεζών από την ακριβή χρηματοδότηση του ELA έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 18 μηνών.

Σήμερα η ΕΚΤ προχώρησε μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος στη μείωση του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 32,6 δισ. ευρώ.

 

Οπως αναφέρει η ΤτΕ, στις 4 Οκτωβρίου 2017 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 32,6 δισ. ευρώ έως και την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται βελτίωση στη ρευστότητα των τραπεζών, η οποία οφείλεται τόσο στην απομείωση των επενδύσεων στα Βαλκάνια και την ΝΑ Ευρώπη, όσο και στη φθηνή χρηματοδότηση μέσω Repos, σε συνδυασμό και με τη δειλή ανάκαμψη των καταθέσεων

Ο μηχανισμός ELA είναι πανάκριβος σε σύγκριση με τα αρνητικά επιτόκια που δανείζει τα πιστωτικά ιδρύματα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το κόστος δανεισμού μέσω του ELA ανέρχεται σε 1,55% και κοστίζει στις ελληνικές τράπεζες 400 εκατ. ευρώ ετησίως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ