Attica Bank: Συρρικνώθηκαν ζημιές και κέρδη κατά το α' εξάμηνο

Attica Bank: Συρρικνώθηκαν ζημιές και κέρδη κατά το α' εξάμηνο
Συρρικνώθηκαν οι ζημιές της Attica Bank κατά το α’ εξάμηνο του 2016, σε σχέση με το αντίστοιχο πέρυσι, ενώ μειωμένα είναι και τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων.

Το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου τηςAttica Bankγια το Α’ εξάμηνο του 2016 διαμορφώθηκε σε ζημία 9,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 473,1 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2015, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σεζημία ύψους 8,7 εκατ. ευρώ,έναντι ζημίας 300,3 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου.

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 10,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 304,2 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο.

Ταοργανικά κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεωνδιαμορφώθηκαν σε 16,9 εκατ. ευρώ έναντι οργανικών κερδών 41,1 εκατ. ευρώ περίπου τη συγκριτική περίοδο.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 670,1 εκατ. ευρώ ενώ το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,7 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 30/06/2016 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων σε 1.188,2 εκατ. ευρώ οι οποίες αντιστοιχούν στο 29,5% του συνολικού υπολοίπου των δανείων

Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE) κατά ποσοστό 50% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1)διαμορφώθηκε σε 17,2%.

Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 45 εκατ. ευρώ έναντι 46,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

Τα λειτουργικά έξοδα μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για γενικούς λειτουργικούς κινδύνους, αυξήθηκαν κατά 6,2%. Εάν ληφθούν υπόψη και οι προσαρμογές που έλαβαν χώρα κατά τη συγκριτική περίοδο, η αύξηση σε απόλυτο αριθμό ανέρχεται σε 1,8%. Οι δε αμοιβές μισθοδοσίας οι οποίες αποτελούν μέρος των λειτουργικών εξόδων αυξήθηκαν κατά την 30/06/2016 κατά ποσοστό 1,4% έναντι της συγκριτικής περιόδου.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειώνδιαμορφώθηκαν σε 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 11,6 εκατ. ευρώ κατά το Α’ εξάμηνο του 2015, ήτοι μείωση της τάξης του 30% λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που επικράτησαν στην Ελληνική Οικονομία μετά την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και των capital controls και της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που ακολούθησε.

Σημειώνεται όμως ότι τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Α’ εξαμήνου 2016 παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 38.6% σε σχέση με το Β’ εξάμηνο του 2015, περίοδο για την οποία είχαν επιβληθεί οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 6,7% σε σχέση με την 31/12/2015, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 4 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 2,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 30/06/2016.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ