Μειώθηκε κατά 0,9 δισ. ευρώ ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες

Μειώθηκε κατά 0,9 δισ. ευρώ ο ELA για τις ελληνικές τράπεζες
Κατά 0,9 δισ ευρώ μείωσε τον ELA για τις ελληνικές τράπεζες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΤτΕ, στις 4 Νοεμβρίου 2015 το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 86 δισ. ευρώ έως και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015, μετά από αίτημα της ΤτΕ.

Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 0,9 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.