Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών
Αυξήσεις κεφαλαίου ύψους 10,11 δισ. ευρώ καλούνται να υλοποιήσουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζεςς μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων. Παράλληλα καλούνται να εκδώσουν 4,25 δισ. cocos μετατρέψιμων ομολόγων.

Οι κάθε μία τράπεζα έχει ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμά τηςκαι πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα.Ας δούμε το χρονοδιάγραμμα κάθε τράπεζας ξεχωριστά:

Εurobank

Η Eurobank θα ανοίξει την άλλη εβδομάδα (μεταξύ 9 και 13 Νοεμβρίου)το βιβλίο προσφορών με στόχο να καλύψει σε διάστημα 2-3 ημερών 2,1 δισ. ευρώ.

Θα προηγηθεί reverse split 100 παλαιές προς 1 νέα μετοχή αναπροσαρμόζοντας την τιμή στα 4,4 ευρώ π.χ. με βάση τις τιμές 3/11/2015.

Θα καλύψει τα 2,1 δισ. χωρίς να κάνει χρήση των προσφορών ανταλλαγής στα ομολογιακά.

Στις 11 Νοεμβρίου λήγει η περίοδος αποδοχής των προσφορών ανταλλαγής στα ομολογιακά και στις 16 Νοεμβρίου η Γενική Συνέλευση.

Οι βασικοί σύμβουλοι - ανάδοχοι της αύξησης κεφαλαίου είναι η BofA, HSBC και Mediobanca.

Σημειώνεται ότι η Eurobank πριν την αύξηση διαθέτει 3,5 δισ. ευρώ κεφάλαια περιλαμβανομένων και των 950 εκατ. προνομιούχων μετοχών.

Μετά την αύξηση θα διαθέτει 5,644 δισ. ευρώ κεφάλαια ή core tier 1 περίπου 17,7%.

Από τα ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι η DGCom στο αναθεωρημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης ζητάει να μειωθούν τα υποκαταστήματα σε 510 (είναι περίπου σε αυτά τα επίπεδα) έως το τέλος του 2017, οι εργαζόμενοι σε 9800 και να πουληθεί το 80% των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων και να αναδιαρθρωθεί το δίκτυο στα Βαλκάνια.

Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική τράπεζα αποφάσισε να πουλήσειτο 100% της Finansbank μέσα στο 2016 με στόχο να αποπληρώσει τα μετατρέψιμα ομόλογα που θα εκδώσει λόγω της ανακεφαλαιοποίησης.

Σημειώνεται ότι η Εθνική εμφανίζει συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες 4,6 δισεκ. με τα 3 δισεκ. να αφορούν το δυσμενές σενάριο.

Από τα 3 δισ. τα 2,25 δισ. θα είναι cocos με επιτόκιο 8% και τα υπόλοιπα 750 εκατ θα είναι η συμμετοχή του ΤΧΣ στην αύξηση κεφαλαίου ύψους 2,35 δισ. που θα υλοποιήσει η Εθνική τράπεζα.

Από αυτά τα 2,35 δισεκ. τα 1,57 δισεκ. του βασικού σεναρίου θα καλύψουν οι ιδιώτες και τα 750 εκατ το ΤΧΣ.

Ταυτόχρονα η Εθνική ανακοίνωσε την πώληση του 100% της Finansbank.

Θα καταθέσει επίσημα το κεφαλαιακό της πλάνο στην DGCom την άλλη εβδομάδα και θα περιλαμβάνει πώληση του 100% της Finansbank.

Αυτό σημαίνει ότι η Εθνική κάποια στιγμή μέσα στο 2016 υποχρεούται να πουλήσει το 100% της Finansbank για να αποπληρώσει τα cocos τα μετατρέψιμα ομόλογα ύψους 2,25 δισ.

Το πρόβλημα όμως είναι διττό

1)Η DGCom με τι αποτίμηση θα «καταγράψει» την Finansbank

2)Πως θα αποτιμηθεί ο ισολογισμός της Εθνικής χωρίς την Finansbank.

Η τρέχουσα αξία της Finansbank στο χρηματιστήριο της Τουρκίας είναι 6 δισ. ευρώ αλλά είναι πολύ πιθανό η DGcom να την αποτιμήσει περί τα 2,5 δισ. ή 3 δισ. στο καλύτερο σενάριο.

Πρακτικά η Εθνική μπορεί να πετύχει καλύτερο τίμημα αλλά η DGCom θα την αποτιμήσει σίγουρα χαμηλά.

Όσον αφορά την αξία της Εθνικής χωρίς την Finansbank, είναι γεγονός ότι ήταν λογιστικά καλό περιουσιακό στοιχείο αλλά επί 9 χρόνια δεν πήρε ούτε 1 ευρώ η Εθνική τράπεζα από την Finansbank.

Μάλιστα επένδυσε 5 δισεκ. και αφαίρεσε δύο φορές το goodwill τον αέρα από την επένδυση.

Στρατηγικά η Εθνική τράπεζα δεν κέρδισε επί της ουσίας με όρους οικονομικούς τίποτε από την Finansbank, δεν πήρε ούτε 1 ευρώ μέρισμα.

Εν τω μεταξύ στις 74 σελίδες της παρουσίασης η Εθνική τράπεζα αναφέρει τις αιτίες της μεγάλης κεφαλαιακής ανάγκης που προέκυψε στα stress tests οφείλεται:

  • Κατά 1 δισ. από την έκθεση της Εθνικής στο εξωτερικό και ειδικά την Τουρκία.
  • Κατά 1,1 δισ. λόγω της έκθεσης στο ελληνικό χρέος και στα δάνεια που έχει χορηγήσει στο ελληνικό κράτος περιλαμβανομένου και του Τίτλος του πρώην swap της Goldman Sachs.
  • Κατά 1 δισ. ο αντίκτυπος από ζημίες δανείων στην Ελλάδα.

Αυτοί οι αρνητικοί παράγοντες είχαν ως αποτέλεσμα ο όμιλος της Εθνικής τράπεζας να εμφανίσει αρνητικά κεφάλαια 1 δισ. ευρώ.

Η Εθνική θα χρειαστεί στα stress tests συνολικά 4,6 δισ. εκ των οποίων τα 1,575 δισ. αφορούν το βασικό σενάριο.

Το AQR και η κεφαλαιακή ζημία που προέκυψε ανήλθε στα 2,3 δισ.

Στην Τουρκία η Εθνική μέσω της Finansbank διαθέτει 28,3 δισ. assets, 20 δισ. δάνεια, 654 καταστήματα και κατέχει το 4,1% της τουρκικής αγοράς δανείων.

Τράπεζα Πειραιώς

Στην Πειραιώς με συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες 4,93 δισ. οι ιδιώτες θα καλύψουν τουλάχιστον τα 2,2 δισ. Τα υπόλοιπα 2,72 δισ. θα καλυφθούν με 2 δισ. cocos μετατρέψιμα ομόλογα (75%) και 700 εκατ. αύξηση κεφαλαίου που θα καλύψει το ΤΧΣ (25% του δυσμενούς σεναρίου).

Άρα η ΑΜΚ της Πειραιώς θα είναι 2,2 δισ. του βασικού σεναρίου και 700 εκατ. η συμμετοχή του ΤΧΣ στο δυσμενές σενάριο δηλαδή 2,9 δισ. ευρώ και τα cocos 2,040 δισ.

Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση έχει καθοριστεί για τις 15 Νοεμβρίου.

Αν δεν υπάρξει απαρτία θα συγκληθεί πρώτη επαναληπτική γενική συνέλευση στις 20 Νοεμβρίου του 2015.

Το reverse split θα κινηθεί μεταξύ 1 προς 10 ή 1 προς 50 παλαιές μετοχές.

Alpha Bank

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 2,7 δισ. ευρώ και σε reverse split προχωράει η Alpha bank.

H έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου του 2015 ή αν δεν έχει υπάρξει απαρτία 19 Νοεμβρίου .

Πιθανότατα το Reverse split να είναι 1 προς 10 ή 1 προς 50.

Η Alpha bank θα υλοποιήσει ΑΜΚ 2,74 δισ. χωρίς την χρήση cocos μετατρέψιμων ομολογιακών.

Ο στόχος είναι μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων και του LME δηλαδή της προσφοράς ανταλλαγής στους ομολογιούχους να καλύψει πλήρως τις κεφαλαιακές ανάγκες χωρίς κρατική στήριξη.

Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών Νοέμβριος 2015

Τράπεζα

Συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες

ΑΜΚ ιδιωτών και ΤΧΣ

Cocos

Εκτιμώμενη τιμή ΑΜΚ σε ευρώ προRS

Εθνική

4,6 δισ

2,35 δισ

2,25

0,38-0,40

Alpha

2,74 δισ

2,74 δισ

-

0,10-0,08

Eurobank

2,12 δισ

2,12 δισ

-

0,02-0,027

Πειραιώς

4,93 δισ

2,9δισ

2 δισ

0,07-0,06

Σύνολο

14,4 δισ

10,11δισ

4,25 δισ

-

ΠΗΓΗ: bankingnews.gr