Περαιτέρω μείωση της εξάρτησης των ελληνικών τραπεζών από τον ELA

Περαιτέρω μείωση της εξάρτησης των ελληνικών τραπεζών από τον ELA
Μειώθηκε κατά 1,35 δισ. ευρώ η έκτακτη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με σημερινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που επικαλείται το Reuters. 

Η έκτακτη χρηματοδότηση που είναι πιο δαπανηρή από το δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υποχώρησε στα 83,95 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου μήνα από τα 85,3 δισ. ευρώ τον Ιούλιο.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν βασιστεί στον μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance - ELA), που λαμβάνουν από την Τράπεζα της Ελλάδας, απο το Φεβρουάριο μετά την αποκοπή τους από το παράθυρο χρηματοδότησης της ΕΚΤ λόγω των καθυστερήσεων στις συνομιλίες ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τους πιστωτές της.

Το ανώτατο όριο της χρηματοδότησης μέσω ELA το οποίο μπορούν οι ελληνικές τράπεζες να αντλήσουν και το οποίο μειώθηκε σταθερά κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, ανέρχεται στα 89,1 δισ. ευρώ.