Απίστευτος όρος σε καταθετικό λογαριασμό μεγάλης τράπεζας

Απίστευτος όρος σε καταθετικό λογαριασμό μεγάλης τράπεζας
Το δικαίωμα να παίρνει πρώτα τις απαιτήσεις έναντι οποιουδήποτε άλλου, επιβάλλει τράπεζα στους νέους καταθετικούς λογαριασμούς που ανοίγονται. Ο όρος προκαλεί ήδη σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο η πρακτική αυτή είναι θεμιτή ή και νόμιμη.

Οι καταγγελίες για την ενσωμάτωση του συγκεκριμένου όρου έχουν ήδη αρχίσει. Το fpress.gr δεν κατονομάζει προς το παρόν την τράπεζα καθώς πρέπει να διερευνηθεί αν πρόκειται για νέα γενικευμένη πρακτική ή για μια απόφαση του συγκεκριμένου ιδρύματος. Η επίμαχη διάταξη έχει ως εξής:

«Πέραν του συμψηφισμού σύμφωνα με το Πλαίσιο Συνεργασίας-Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών, συμφωνείται ρητά ότι, σε τυχόν περίπτωση επιβολής κατασχέσεως επί του εκάστοτε υπολοίπου του καταθετικού λογαριασμού μου, από οποιονδήποτε δανειστή μου στα χέρια της Τραπέζης ως τρίτης, η Τράπεζα, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί μισθών και συντάξεων, δικαιούται να συμψηφίζει με το υπόλοιπο της καταθέσεως κάθε απαίτησή της εναντίον μου, ακόμα και μη ληξιπρόθεσμη ή υπό αναβλητική αίρεση, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται.»

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι η τράπεζα έρχεται να προεισπράξει απαιτήσεις λειτουργώντας σε βάρος των τρίτων αλλά και προκαλώντας τυχόν εμπλοκές στον πελάτη της; Το ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι κατά πόσο νομιμοποιείται ένας ιδιωτικός φορέας να λειτουργεί καταχρηστικά έναντι του πελάτη της αλλά και τρίτων και να εισπράττει χρήμτα τα οποία δεν δικαιούται. Και επίσης ένα δεύτερο σημαντικό ερώτημα είναι αν με αυτή την πρακτική η τράπεζα αποστερεί έσοδα από το ελληνικό δημόσιο το οποίο ουσιαστικά έχει μειωμένες δυνατότητες να εισπράξει από έναν ιδιώτη που έχει καταθέσεις και την ίδια στιγμή είναι δανεισμένος και από την Τράπεζα.

Περισσότερα προσεχώς καθώς η διάταξη βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο νομικών και καταναλωτικών οργανώσεων...

NIK