Επιστροφή στο Χρηματιστήριο και με … clawback από την Τράπεζα Κύπρου

Επιστροφή στο Χρηματιστήριο και με … clawback από την Τράπεζα Κύπρου
Μια απολύτως σύνθετη διαδικασία αύξησης κεφαλαίου που θα της επιτρέψει να επαναδιαπραγματευθεί στο Χρηματιστήριο το αργότερο το Σεπτέμβριο ακολουθεί η Τράπεζα Κύπρου.


Η διαδικασία περιλαμβάνει τρεις φάσεις. Στην πρώτη θα γίνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα απευθύνεται αποκλειστικά σε ορισμένους θεσμικούς επενδυτές από την ΕΕ που είναι επαγγελματίες. Η τράπεζα θα λάβει προσφορές και θα αποφασίσει ποιες και από ποιους θα κάνει αποδεκτές ώστε να καθοριστεί το συνολικό ύψος της αύξησης. Στη δεύτερη φάση οι παλιοί μέτοχοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση να αγοράσουν έως και 20% των μετοχών που προσφέρθηκαν στους επαγγελματίες επενδυτές στην πρώτη φάση στην ίδια τιμή (διαδικασία clawback). Όμως οι παλαιοί μέτοχοι θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν μετοχές μόνο αν το ποσό που προσφέρουν να τις αγοράσουν είναι άνω των 100.000 Ευρώ.
Στην Τρίτη φάση η τράπεζα θα διαθέσει μετοχές αξίας 100 εκ Ευρώ επιπρόσθετα από αυτές που θα πουληθούν στην πρώτη και δεύτερη φάση για εγγραφή από τους παλιούς μετόχους και πριν την εισαγωγή των μετοχών στο ΧΑΚ και το Χρηματιστήριο της Αθήνας.
Οι συνδυασμένες κινήσεις που έχουν αποφασιστεί είναι προφανές ότι αλλάζουν ραγδαία τη μετοχική σύνθεση της τράπεζας και είναι προφανές ότι οδηγούν στον περιορισμό της παρουσίας επενδυτών που προέρχονται από τη Ρωσία ή την Ουκρανία και βρέθηκαν με σημαντικά πακέτα μετοχών λόγω της μετοχοποίησης των καταθέσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ