Πώς μεταφράζεται η υποχώρηση του κόστους ασφάλισης έναντι του κινδύνου χρεοκοπίας

Πώς μεταφράζεται η υποχώρηση του κόστους ασφάλισης έναντι του κινδύνου χρεοκοπίας
Οι αγοραστές τραπεζικών ομολόγων συχνά αγοράζουν ασφάλιστρα έναντι του κινδύνου χρεοκοπίας (Credit Default Swaps, CDS) που

αποτελούν μία μορφή παραγώγων για την ασφάλιση των επενδύσεων τους. Οι τιμές που πληρώνουν σήμερα για την προστασία αυτή είναι η χαμηλότερη από την κατάρρευση της Lehman Brothers τον Σεπτέμβριο του 2008.

Στο χαμηλότερο επίπεδο από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 υποχώρησε το κόστος ασφάλισης έναντι του κινδύνου χρεοκοπίας διεθνών τραπεζών, γεγονός που δείχνει ότι οι επενδυτές θεωρούν ότι ο τραπεζικός τομέας έχει γίνει πιο ασφαλής, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times.

Στην Ευρώπη, σημειώνει το δημοσίευμα, το κόστος των 5ετών CDS μειώθηκε απότομα μετά τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πρόσθετα μέτρα στήριξης της οικονομίας της Ευρωζώνης. Το κόστος των CDS της βρετανικής τράπεζας Barclays μειώθηκε στις 50 μονάδες βάσης (0,5%), που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2008. Για τις γαλλικές τράπεζες BNP Paribas και Société Générale το κόστος των CDS υποχώρησε στις 56,5 και 62,3 μονάδες, αντίστοιχα - το χαμηλότερο από τις αρχές του 2008.

Το τίμημα που πληρώνουν οι επενδυτές για τα τραπεζικά CDS θεωρείται δείκτης του κινδύνου που θεωρούν ότι διατρέχουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η προσαύξηση που πλήρωναν για την προστασία τους (spread) διευρύνθηκε απότομα το 2008 και στις αρχές του 2009, δείχνοντας ότι οι επενδυτές ήταν διατεθειμένου να πληρώσουν περισσότερο για να ασφαλισθούν από τον κίνδυνο χρεοκοπίας ή να στοιχηματίσουν κατά της αξιοπιστίας μίας τράπεζας. Έκτοτε, οι ρυθμιστικές Αρχές κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, περιλαμβανομένης της απαίτησης από τις τράπεζες να αντλήσουν περισσότερα μακροχρόνια κεφάλαια και να απομακρύνουν τα πιο επικίνδυνα στοιχεία ενεργητικού από τους ισολογισμούς τους.

Η πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΚΤ ότι θα προσφέρει 400 δισ. ευρώ στις τράπεζες για 4ετή δάνεια με σταθερό και πολύ χαμηλό επιτόκιο, ενίσχυσε περαιτέρω την ήδη ισχυρή τάση για αγορά τραπεζικών ομολόγων από τους επενδυτές. Το κόστος των 5ετών CDS για ομόλογα που εκδώσανε αυτό τον μήνα η Goldman Sachs, η Morgan Stanley, η Wells Fargo, η Citigroup και η Bank of America έφθασε στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2007 ή τις αρχές του 2008, σύμφωνα με το Bloomberg.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ