Το νέο Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς

Το νέο Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας εξέλεξε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς και ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013


Τα μέλη του νέου δ.σ. είναι:
Σάλλας Μιχάλης
Λεκκάκος Σταύρος
Θωμόπουλος Άνθιμος
Γεωργάνας Ιάκωβος
Ρουμελιώτης Παναγιώτης
Απαλαγάκη Χαρούλα
Φουρλής Βασίλης
Βασιλάκης Ευτύχης
Γκολέμης Στυλιανός
Κυριαζής Χαρίτων
Αλεξανδρίδης Γιώργος
Αθανασίου Ηρώ
Αθανασόπουλος Παναγιώτης
Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο δ.σ. έχει οριστεί η Μπερίτση Αικατερίνη και εκπρόσωπος του ελληνικού Δημοσίου ο Τσούμας Αθανάσιος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ