Μεγαλομέτοχος στην MIG η Τράπεζα Πειραιώς (update)

Μεγαλομέτοχος στην MIG η Τράπεζα Πειραιώς (update)
Στην Τράπεζα Πειραιώς περνάει ποσοστό 17,7% της Marfin Investment Group, μέσω της έκδοσης ομολογιακού δανείου ύψους άνω των 250 εκατ. ευρώ καθώς η τράπεζα θα αποκτήσει μετοχές της MIG.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Τράπεζα Πειραιώς θα καταστεί στρατηγικός επενδυτής και θα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος ακολουθούμενος από το IRF και το Dubai Investment Group. Οι ανακοινώσεις αναμένονται μετά το κλείσιμο του ΧΑ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κύκλοι που βρίσκονται κοντά στοdeal,σημειώνουν πως με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για συγχωνεύσεις μεταξύ ομοειδών εταιρειών.Σημειώνουμε ότι ο όμιλος τηςMIGδραστηριοποιείται στους τομείς: ακτοπλοϊα, υγεία, τρόφιμα, πληροφορική. Μάλιστα η αγορά εκτιμά πως το επόμενοdealθα είναι η συγχώνευση τηςBlue Starμε την ΑΝΕΚ

H ανακοίνωση της MIG

Η Marfin Investment Group (MIG) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας με τον Όμιλο της Τραπέζης Πειραιώς, η οποία προβλέπει μεταξύ των άλλων, συμμετοχή της δεύτερης, σε αδιάθετες ομολογίες της σειράς Α από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο της MIG, με ημερομηνία λήξης 29 Ιουλίου 2019, και περίοδο διάθεσης έως την 30 Ιουνίου 2014. Η συμμετοχή του Ομίλου της Τραπέζης Πειραιώς ποσού περίπου €250 εκατομμύριων πραγματοποιείται στην ονομαστική αξία των ομολογιών.
Οι όροι του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 30η Απριλίου 2013 με συμπλήρωμα την 19η Ιουνίου 2013, περιλαμβάνουν την δυνατότητα μετατροπής σε νέες μετοχές της Εταιρίας με τιμή μετατροπής €0.54 ανά μετοχή. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευθεί για μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές για ποσό τουλάχιστον €90 εκατομμυρίων.
Με την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής συμφωνίας και μετατροπής των ομολογιών ο Όμιλος της Τραπέζης Πειραιώς θα καταστεί ο μεγαλύτερος μέτοχος στην MIG με ποσοστό κατ΄ ελάχιστο 17.7% , ενώ θα βελτιωθεί σημαντικά η χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου της MIG. Πρόθεση των δύο μερών είναι η μετατροπή του συνόλου των ομολογιών που θα αποκτηθούν από την Τράπεζα Πειραιώς σε μετοχές είτε από την ίδια είτε μέσω της διαθέσεώς τους σε θεσμικούς και στρατηγικούς επενδυτές κοινής αποδοχής. Επίσης σε περίπτωση μελλοντικής πώλησης των μετοχών που θα κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς στην MIG έχει συμφωνηθεί δικαίωμα προτίμησης στους υφιστάμενους βασικούς μετόχους της MIG μέσω υπόδειξης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Τέλος, η συμφωνία δεν προβλέπει συμμετοχή εκπροσώπου της Τράπεζας Πειραιώς στο Διοικητικό Συμβούλιο της MIG.
Η παραπάνω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των διοικητικών συμβουλίων των δύο Ομίλων όπως επίσης και αρμόδιων εποπτικών αρχών

Η ανακοίνωση της Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ ανακοινώνει ότι, ως βασικός πιστωτής της Marfin Investment Group (MIG) και στο γενικότερο πλαίσιο των υφιστάμενων με την εταιρία δανειακών συμβάσεων, υπέγραψε με την MIG συμφωνία -πλαίσιο η οποία προβλέπει τη συμμετοχή της Τράπεζας σε αδιάθετες ομολογίες της σειράς Α, μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG, με ημερομηνία λήξης 29 Ιουλίου 2019 και περίοδο διάθεσης έως την 30 Ιουνίου 2014.
Οι όροι του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της MIG περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και προβλέπουν τη δυνατότητα μετατροπής σε νέες μετοχές της εταιρείας με τιμή μετατροπής €0.54 ανά μετοχή. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευθεί να προβεί σε μετατροπή ομολογιών σε μετοχές για το ποσό των €90 εκατομμυρίων τουλάχιστον, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 17,7% του Μετοχικού Κεφαλαίου της MIG.
Με την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής συμφωνίας και μετατροπής των ομολογιών, βελτιώνεται σημαντικά η χρηματοοικονομική δομή του Ομίλου της MIG.
Η παραπάνω συμφωνία τελεί υπό την έγκριση των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Ομίλων όπως επίσης και των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ