Το Σάββατο η έκτακτη Γ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας

Το Σάββατο η έκτακτη Γ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας
Η έκτακτη γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) πραγματοποιείται αύριο, Σάββατο, με θέμα την έγκριση της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και των ειδικών όρων της.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέχει τα ακόλουθα πρόσθετα στρατηγικά οφέλη για την Τράπεζα:

- Αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη μετοχική βάση της Τράπεζας, ενισχύοντας τη διασπορά των μετοχών της από 16% σε 43%, ως πρώτο και αποφασιστικό βήμα προς τη διεύρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα.

- Βελτίωση της χρηματοδοτικής ικανότητας, διευκολύνοντας την πρόσβαση της ΕΤΕ στις χρηματαγορές με βελτιωμένους όρους.

- Ενίσχυση της θέσης της ΕΤΕ στην υποστήριξη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

- Παροχή περαιτέρω κεφαλαιακής ευελιξίας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποπληρωμής των προνομιούχων μετοχών του ελληνικού δημοσίου, ύψους 1,35 δισ. ευρώ, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο (υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις ρυθμιστικές αρχές).

Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε και επίσημα σήμερα την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας του διεθνούς βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος σε θεσμικούς και λοιπούς ειδικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η τράπεζα διέθεσε και σκοπεύει να εκδώσει 1.136.363.637 νέες κοινές μετοχές, στην τιμή των 2,20 ευρώ ανά μετοχή, για την άντληση 2,5 δισ.ευρώ. Η τιμή διάθεσης 2,20 ευρώ ανά μετοχή αντιστοιχεί σε περίπου 122% των ιδίων κεφαλαίων (έχοντας αφαιρέσει τα άυλα στοιχεία ενεργητικού) της τράπεζας ανά μετοχή, στις 31 Δεκεμβρίου 2013, pro forma για την ΑΜΚ. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε διαφορά της τάξεως του 14,7% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος των 2.58 ευρώ στις 8 Μαΐου 2014 στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υπερκαλύφθηκε σημαντικά επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών για την ΕΤΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ