ΕΚΤ: 17% μειώθηκαν τα τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα

ΕΚΤ: 17% μειώθηκαν τα τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα
 Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση του αριθμού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (Monetary Financing Institutions, MFIs) στην Ευρωζώνη κατέγραψαν Ελλάδα και Κύπρος το 2013, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).


Συγκεκριμένα, την 1η Ιανουαρίου 2014, ο αριθμός των ιδρυμάτων αυτών - στα οποία περιλαμβάνονται εκτός από τις τράπεζες και ταμεία που επενδύουν στην αγορά χρήματος (money market funds), οι 19 κεντρικές τράπεζες και άλλα ιδρύματα - στην Ελλάδα, μειώθηκε κατά 17% σε σχέση με την 1η Ιανουαρίου 2013, ή σε απόλυτους αριθμούς από 75 σε 62.
Στην Κύπρο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μειώθηκαν κατά 26%, από 139 σε 103, ενώ στο σύνολο της Ευρωζώνης καταγράφηκε μείωση 3,6%, από 7.059 σε 6.790 ιδρύματα.
Παρά την ένταξη και άλλων χωρών στην Ευρωζώνη την τελευταία 12ετία, ο αριθμός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της περιοχής έχει μειωθεί κατά 31% ή κατά 3.066 ιδρύματα από την 1η Ιανουαρίου 1999. Στην Ελλάδα, η αντίστοιχη μείωση διαμορφώθηκε στο 39,2%, καθώς το 1999 λειτουργούσαν 102 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη χώρα.
Από τα στοιχεία της ΕΚΤ προκύπτει, μεταξύ άλλων, πως το Βέλγιο, η Σλοβακία και η Ελλάδα έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως ποσοστό στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων (62%, 54% και 48%, αντίστοιχα).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ