Σε εισπρακτικές εταιρίες τα κόκκινα δάνεια της "κακής" ΑΤΕ

Σε εισπρακτικές εταιρίες τα κόκκινα δάνεια της "κακής" ΑΤΕ
Αποκλειστικά και μόνο στην εξώδικη γνωστοποίηση ληξιπρόθεσμων και απαιτητών, προβαίνουν οι εισπρακτικές εταιρείες προς τους αγρότες που έχουν λάβει δάνεια από την Αγροτική Τράπεζα, διαβεβαιώνει η υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ με έγγραφό της που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από ερώτηση ανεξάρτητων βουλευτών οι οποίοι, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, ανέφεραν πως «η υπό εκκαθάριση κακή ΑΤΕ για ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 10 ημερών, άρχισε να στέλνει επιστολές στους δανειολήπτες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, γνωρίζοντάς τους ότι εφεξής τα δεδομένα των αγροτών με τα ληξιπρόθεσμα δάνεια διαβιβάστηκαν σε τέσσερις εισπρακτικές εταιρείες, οι οποίες θα διαπραγματευτούν τον χρόνο, τον τρόπο και τους όρους αποπληρωμής των δανείων τους». Αυτό, όπως ανέφεραν οι ερωτώντες, συμβαίνει ενώ τα κόκκινα δάνεια προς την «κακή» ΑΤΕ ξεπερνούν τις 10.000 και το ύψος τους ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια ευρώ.
Όπως αναφέρεται στο έγγραφο της υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ, «σκοπός της ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος είναι η, εντός της προβλεπόμενης στο κανονιστικό πλαίσιο διαδικασία, ρευστοποίηση της περιουσίας του πιστωτικού ιδρύματος προς ικανοποίηση των πιστωτών αυτών. Κατά συνέπεια κάθε ενέργεια της ειδικής εκκαθάρισης συντείνει και υπηρετεί τον σκοπό αυτό». Στο πλαίσιο αυτό, το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα έχει προβεί στη σύναψη σύμβασης με εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, οι οποίες προβαίνουν αποκλειστικά και μόνο στην εξώδικη γνωστοποίηση ληξιπρόθεσμων (χρεών), κατά την έννοια του Ν. 3758/2009, απαιτήσεων του ιδρύματος, κατά των οφειλετών του, συμπεριλαμβανομένων και των εγγυητών ή των διαδόχων τους, διευκρινίζεται στο έγγραφο.
Επίσης, αναφέρεται ότι η υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ ΑΕ δεν προέβη ούτε μπορούσε να προβεί σε οποιαδήποτε δέσμευση καταθετικών λογαριασμών, ούτε σε καμία παρακράτηση οφειλών γεωργών. Επισημαίνεται, πάντως, ότι «στο πλαίσιο βέβαια της επιβαλλόμενης από τον νόμο και τον κανονισμό εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων, είσπραξης και ρευστοποίησης των κάθε φύσεως ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών της και με βάση τις υφιστάμενες πάγιες εντολές και εκχωρήσεις και γενικά τις συμβατικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των οφειλετών, όπου υπάρχουν, η υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ εισπράττει τα δικαιούμενα ποσά, μετά την κατάθεσή τους στους καταθετικούς λογαριασμούς, ασκώντας καθόλα και επιτρεπτά το νόμιμο δικαίωμα της».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ