Μπάχαλο με την προστασία της κύριας κατοικίας –έρχεται παράταση

Μπάχαλο με την προστασία της κύριας κατοικίας –έρχεται παράταση
Ελάχιστοι από αυτούς που έχουν "κόκκινα δάνεια" γνωρίζουν το γράμμα του νέου νόμου που ορίζει ότι για να προστατευτεί ακόμη και η κύρια κατοικία από τον πλειστηριασμό πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον δανειολήπτη στην τράπεζα. Ακόμη και αυτοί που το γνωρίζουν, έρχονται αντιμέτωποι ακόμη και με την άρνηση των τραπεζών να παραλάβουν τις αιτήσεις. Αναμένεται παρέμβαση της Τράπεζας της Ελλάδας

Της Εφης Καραγεώργου

Παράταση θα δώσει η Τράπεζα της Ελλάδος στις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων στις τράπεζες από δανειολήπτες που επιθυμούν να υπαχθούν στο νέο νόμο και να προστατέψουν την κύρια κατοικία τους από πλειστηριασμό, λόγω καθυστερούμενων οφειλών. Όπως είναι γνωστό η προθεσμία εκπνέει στις 31 Ιανουαρίου.

Επίσης θα εκδοθούν και διευκρινιστικές εγκύκλιοι, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι υπάλληλοι των τραπεζών δηλώνουν αδυναμία να παραλάβουν τα αιτήματα για υπαγωγή στο νέο νόμο (4224/2013).

Προς το παρόν η νομοθετική πρωτοβουλία φαίνεται να μένει κενό γράμμα, καθώς είναι πλήθος τα παράπονα και οι καταγγελίες προς τις καταναλωτικές οργανώσεις και τον Τραπεζικό Μεσολαβητή, ότι οι τράπεζες δεν παραλαμβάνουν τα αιτήματα των δανειοληπτών.

Υπενθυμίζουμε ότι με το νέο νόμο αναστέλλονται, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2014 οι πλειστηριασμοί εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

α) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

β)το καθαρό οικογενειακό εισόδημα χωρίς τις κρατήσεις για τα ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης, να είναι μέχρι €35.000

γ) η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας να είναι μικρότερη ή ίση με €270.000 και δ) Από το ποσό αυτό, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών να μην υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

Οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στο δανειστή μέχρι 31.01.2014 ή εντός δύο μηνών από επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, με κάθε πρόσφορο μέσο, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και αναλυτική κίνηση των λογαριασμών που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ