Οι τράπεζες επέστρεψαν στην κανονικότητα - Πράσινο φως από SSM για μέρισμα έπειτα από 16 χρόνια

Οι τράπεζες επέστρεψαν στην κανονικότητα -  Πράσινο φως από SSM για μέρισμα έπειτα από 16 χρόνια

Πότε θα γίνει η διανομή

Το πράσινο φως για τη διανομή μερίσματος από Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς Eurobank και Εθνική έδωσε ο SSM . Η διανομή μερίσματος από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες πραγματοποιείται για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί με βάση το αίτημα που έχουν υποβάλει εκτιμάται ότι φτάνει περίπου τα 870 εκατ. ευρώ. Τα προς διανομή μερίσματα κατανέμονται ως εξής:

• Ποσό 122 εκατ. εγκρίθηκε για την Alpha Bank (αντιστοιχεί στο 20% των κερδών της προηγούμενης χρήσης), από το οποίο τα 61 εκατ. θα διατεθούν με τη μορφή μερίσματος και άλλα 61 εκατ. θα διατεθούν για την επαναγορά μετοχών.

• Ποσό 79 εκατ. εγκρίθηκε για την Τράπεζα Πειραιώς (αντιστοιχεί στο 10% των κερδών της προηγούμενης χρήσης), το οποίο θα διατεθεί με τη μορφή μετρητών προς τους μετόχους.

• Ποσό 342 εκατ. (αντιστοιχεί στο 30% των κερδών) αναμένεται να εγκριθεί για τη Eurobank, το οποίο θα διατεθεί σε μετρητά. • Ποσό περίπου 330 εκατ. (αντιστοιχεί στο 30% των κερδών) αναμένεται να εγκριθεί για την Εθνική Τράπεζα, το οποίο θα διατεθεί επίσης με τη μορφή μετρητών.

Alpha Bank: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 122 εκατ. ευρώ με μετρητά και επαναγορά μετοχών

Την έγκριση από τις εποπτικές αρχές για τη διανομή μερίσματος ύψους 122 εκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχεί στο 20% των κερδών του 2023, έλαβε η Alpha Bank.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό, πρόθεση της Alpha Holdings είναι να διανείμει το μισό του ποσού ή 61 εκατ. ευρώ με τη μορφή μερίσματος σε μετρητά, που ισοδυναμεί με ποσό 0,026 ευρώ ανά μετοχή. Το υπόλοιπο θα αξιοποιηθεί για την διαδικασία επαναγοράς μετοχών υπό τους συνήθεις όρους και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η έγκριση των εποπτικών αρχών για την ακύρωση των μετοχών, οι οποίες θα αποκτηθούν από την εταιρεία στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς, έχει ήδη ληφθεί.

Η έγκριση των εποπτικών αρχών για την επανέναρξη της καταβολής μερίσματος αποτελεί απόδειξη των ισχυρών επιδόσεων του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας, αναφέρει η ανακοίνωση της Alpha. Για την Alpha Holdings, η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεπούς υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου, με την κερδοφορία της να ανέρχεται στο επίπεδο του 13,5% το Α’ τρίμηνο του 2024 και τα ίδια κεφάλαιά της (fully loaded CET1) στο 16,2%, λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος και συνυπολογίζοντας τα οφέλη από την ολοκλήρωση των εκκρεμών συναλλαγών, καθώς επίσης και της πλήρους αποκατάσταση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού της.

Ο CEO του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης, σημείωσε σχετικά: «Είμαστε υπερήφανοι που επιστρέφουμε στη μακρά παράδοση της Τράπεζάς μας να ανταμείβει τους Μετόχους της. Η έγκριση των εποπτικών αρχών για την επανέναρξη της καταβολής μερισμάτων συνιστά την επισφράγιση της πλήρους επιστροφής της Τράπεζας στην κανονικότητα, μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, απαιτήθηκε σκληρή δουλειά, γενναίες και δύσκολες αποφάσεις, η δέσμευση όλων των εργαζομένων μας και, φυσικά, η σταθερή υποστήριξη των Μετόχων. Είμαι βέβαιος ότι, με προσήλωση στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τις διανομές μερισμάτων, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το επιχειρηματικό μας σχέδιο».

Eurobank: Εγκρίθηκε από την ΕΚΤ η διανομή μερίσματος 342 εκατ. ευρώ

Την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να καταβάλει μέρισμα σε μετρητά ύψους 342 εκατ. ευρώ, ή 0,0933 ευρώ ανά μετοχή έλαβε η Eurobank. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 30% επί των καθαρών κερδών του έτους 2023.

Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο καθώς σηματοδοτεί την πρώτη διανομή μερίσματος μετά από 16 χρόνια, υπογραμμίζοντας την ευρωστία και το καλά διαφοροποιημένο λειτουργικό μοντέλο της Eurobank, το οποίο εστιάζει στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της τράπεζας.

Η έγκριση δόθηκε σε συνέχεια αίτησης που υποβλήθηκε από τη Eurobank, στα πλαίσια των ισχυρών οικονομικών επιδόσεων και της επιτυχούς ολοκλήρωσης στρατηγικών πρωτοβουλιών. Ο Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1 Capital Ratio), προσαρμοσμένος για το προτεινόμενο μέρισμα, ανέρχεται σε 16.4% κατά την 31 Μαρτίου 2024, σημαντικά υψηλότερος των εποπτικών απαιτήσεων.

Η τελική διανομή του μερίσματος υπόκειται (α) στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και (β) την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 23.7.2024.

Τράπεζα Πειραιώς: Εγκρίθηκε από τον SSM η διανομή μερίσματος 79 εκατ. ευρώ

Την έγκριση από τον SSM για τη διανομή μερίσματος ύψους 79 εκατ. ευρώ έλαβε η Τράπεζα Πειραιώς.

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς:

Η Piraeus Financial Holdings Α.Ε. («Πειραιώς» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σε συνέχεια σχετικής αίτησης που υπέβαλε στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό τον Απρίλιο 2024, έλαβε την απαραίτητη έγκριση για διανομή σε μετρητά ποσού €79 εκατ. στους μετόχους της Πειραιώς. Σε συνέχεια λήψης της εποπτικής έγκρισης και υπό την αίρεση της έγκρισης διανομής από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2024, η διανομή προς τους μετόχους της Εταιρείας αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2024.

Εθνική Τράπεζα: Έγκριση από την ΕΚΤ για τη διανομή μερίσματος σε μετρητά ύψους €332 εκατ.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε στις 05.06.2024 την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη διανομή μερίσματος σε μετρητά ύψους €332 εκατ., ή €0,36 ανά μετοχή, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό ("payout ratio”) ύψους 30% επί των Καθαρών Κερδών του 2023.

H επιστροφή στη διανομή μερισμάτων συνιστά εξέλιξη ορόσημο για την Εθνική Τράπεζα, ενώ αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του ισχυρού ισολογισμού, της διατήρησης της κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, καθώς και της συνεχούς δημιουργίας κεφαλαίων της Τράπεζας, αναφέρει η ΕΤΕ σε σχετική ανακοίνωση.

Η διανομή μερίσματος υπόκειται στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2024 και τη λήψη της σχετικής έγκρισης, σημειώνει η τράπεζα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ