Πήραν τα πάνω τους τα δάνεια προς επιχειρήσεις το Σεπτέμβριο - Αυξήθηκαν και οι καταθέσεις

προε

Πήραν τα πάνω τους τα δάνεια προς επιχειρήσεις το Σεπτέμβριο - Αυξήθηκαν και οι καταθέσεις

Παγωμένα τα δάνεια προς επαγγελματίες, όπως και τα στεγαστικά

Μετά από δύο μήνες κατά τους οποίους τα υπόλοιπα χορηγήσεων μειώνονταν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ καταγράφεται αντιστροφή τάσης, η οποία οφείλεται αποκλειστικά σε εκταμιεύσεις προς επιχειρήσεις. Αντίθετα, τα υπόλοιπα δανείων προς επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα παρέμειναν παγωμένα.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τον Σεπτέμβριο οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2.231 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 190 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ι. Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 3.167 εκατ. ευρώ, τον Σεπτέμβριο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 570 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Σεπτέμβριο του 2023, ήταν θετική κατά 1.026 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 165 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε σε 2,6% από 1,6% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Σεπτέμβριο του 2023, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 2,1% από 0,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 2.140 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 405 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Σεπτέμβριο του 2023, ήταν θετική κατά 2.054 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 322 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 4,9% από 3,0% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε σε 4,7% από 2,4% τον προηγούμενο μήνα.

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 2.213 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 297 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε σε 6,6% από 8,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 160 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 26 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Σεπτέμβριο του 2023, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 52 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 16 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -3,3% από -3,2% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Θετική κατά 34 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Σεπτέμβριο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 67 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,3% από -2,4% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ. Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 919 εκατ. ευρώ, τον Σεπτέμβριο του 2023, έναντι θετικής καθαρής ροής 408 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2023.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Μείωση κατά 1.311 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Σεπτέμβριο του 2023, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 218 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -15,2% από -5,4% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Αύξηση κατά 2.231 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Σεπτέμβριο του 2023, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 190 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 1.535 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Σεπτέμβριο του 2023, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 249 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 1.724 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 206 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 189 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 43 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 696 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Σεπτέμβριο του 2023, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 439 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ