ΕΕ: Βλέπουν greenwashing στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα

 ΕΕ: Βλέπουν greenwashing στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα


Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) ανέφερε ότι η ανάλυση του greenwashing στην ΕΕ από το 2012 δείχνει μια σαφή αύξηση του συνολικού αριθμού πιθανών υποθέσεων σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών της ΕΕ

Τράπεζες, ασφαλιστές και επενδυτικές εταιρείες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάνει "παραπλανητικούς ισχυρισμούς" σχετικά με τα διαπιστευτήριά τους για την βιωσιμότητα, ανέφεραν οι επιτηρητές της ΕΕ στις εκθέσεις προόδου την Πέμπτη για να καταπολεμήσουν το greenwashing.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τους επιτηρητές τραπεζών, ασφαλίσεων και κινητών αξιών της ΕΕ να εξετάσουν το greenwashing καθώς οι επενδυτές τοποθετούν δισεκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια που διαφημίζουν τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG) ενδιαφέροντά τους.

«Η αξιολόγηση επιβεβαίωσε ότι παραπλανητικοί ισχυρισμοί μπορεί να σχετίζονται με όλες τις βασικές πτυχές του προφίλ βιωσιμότητας ενός προϊόντος ή μιας οντότητας, όπως η διακυβέρνηση και οι πόροι ESG», ανέφερε στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

«Η παράλειψη, η ασάφεια, οι κενοί ισχυρισμοί (συμπεριλαμβανομένης της υπερβολής), η παραπλανητική χρήση της ορολογίας ESG, όπως η ονομασία και η ασχετοσύνη, θεωρούνται ως οι πιο διαδεδομένες παραπλανητικές ιδιότητες», ανέφερε η ESMA.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) δήλωσε ότι η ανάλυση του greenwashing στην ΕΕ από το 2012 δείχνει μια σαφή αύξηση του συνολικού αριθμού πιθανών υποθέσεων σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών της ΕΕ.

«Η ανάλυση των παραδειγμάτων greenwashing στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ δείχνει ότι μια τράπεζα μπορεί ενδεχομένως να εμπλακεί σε greenwashing με πολλούς τρόπους, κυρίως σε επίπεδο οντοτήτων, ενώ το greenwashing φαίνεται μάλλον περιορισμένο σε επίπεδο προϊόντος εκτός από την περίπτωση επενδυτικών προϊόντων», ανέφερε η EBA.
Η ΕΕ καταπολεμά ήδη το greenwashing καθώς οριστικοποιεί τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις ESG για τις εταιρείες. Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων πρέπει ήδη να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης ESG.

«Το Greenwashing έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στους καταναλωτές ασφαλίσεων και συντάξεων», δήλωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA).

Η ΕΑΤ, η ΕΑΚΑΑ και η EIOPA θα δημοσιεύσουν τελικές εκθέσεις για το greenwashing τον Μάιο του 2024 και θα προτείνουν συστάσεις για πιθανές αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ