ΕΚΤ: Προειδοποιεί για πλήγμα στις κορυφαίες τράπεζες εάν τα Αμοιβαία αντιμετωπίσουν προβλήματα

 ΕΚΤ: Προειδοποιεί για πλήγμα στις κορυφαίες τράπεζες εάν τα Αμοιβαία αντιμετωπίσουν προβλήματα

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που εντόπισε ήταν ότι οι σκιώδεις τράπεζες απέσυραν τα κεφάλαιά τους από τις τράπεζες, όπως καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς

Οι κορυφαίες τράπεζες της ευρωζώνης ενδέχεται να δεχθούν πλήγμα εάν οι χρηματοοικονομικοί πελάτες τους, όπως αμοιβαία κεφάλαια, ασφαλιστές, αποσύρουν τις καταθέσεις τους ή αντιμετωπίζουν προβλήματα, προειδοποίησε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η μελέτη της ΕΚΤ εξέτασε τον κίνδυνο διάχυσης από τις λεγόμενες σκιώδεις τράπεζες -- όπως αμοιβαία κεφάλαια και άλλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες που παρέχουν χρηματοδότηση με τη μία ή την άλλη μορφή -- στους παραδοσιακούς δανειστές και αντίστροφα.
Η έκθεση διαπίστωσε ότι τόσο σε τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία, όπως δάνεια, όσο και σε υποχρεώσεις, όπως καταθέσεις, ήταν συγκεντρωμένα στους 13 κορυφαίους δανειστές της ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων των οκτώ παγκόσμιων σημαντικών τραπεζών της.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που εντόπισε ήταν ότι οι σκιώδεις τράπεζες απέσυραν τα κεφάλαιά τους από τις τράπεζες, όπως καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς. Αυτές αντιπροσωπεύουν το 13% όλων των υποχρεώσεων των παραδοσιακών τραπεζών -- ή περισσότερο για τις μεγαλύτερες τράπεζες.

Αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν οι σκιώδεις τράπεζες -- ή οι μη τραπεζικοί χρηματοοικονομικοί ενδιάμεσοι (NBFI) στην ορολογία των ρυθμιστικών αρχών -- πληγούν από εκροές ή χάσουν την εμπιστοσύνη

«Αυτή η χρηματοδότηση μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητη στην πιστωτική ποιότητα των αποδεκτών τραπεζών και μπορεί να ενισχύσει τις πιέσεις χρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες εάν τεθεί υπό αμφισβήτηση η ευρωστία των θεμελιωδών μεγεθών τους», ανέφερε η ΕΚΤ.

Άλλα κανάλια διάχυσης περιελάμβαναν αναγκαστικές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων από σκιώδεις τράπεζες, οι οποίες θα προκαλούσαν ζημίες στις παραδοσιακές τράπεζες επειδή τα χαρτοφυλάκιά τους συχνά επικαλύπτονται ή συσχετίζονται, ανέφερε η ΕΚΤ.

Πρόσθεσε ότι η στενοχώρια σε συστημικά σημαντικούς δανειστές θα προκαλούσε επίσης προβλήματα για τις σκιώδεις τράπεζες.

«Εάν μία ή μια ομάδα τέτοιων (τραπεζών) αντιμετώπιζε πρόβλημα, πιθανότατα θα υπήρχαν σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά την ικανότητα σημαντικών τμημάτων του κλάδου NBFI να διαχειριστούν τη ρευστότητα και τους κινδύνους αγοράς», ανέφερε η ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ, η οποία χρησιμοποίησε εμπιστευτικά στοιχεία που απέκτησε στο ρόλο της ως ο κορυφαίος τραπεζικός επόπτης της ευρωζώνης, δεν κατονόμασε καμία εταιρεία στην έκθεση. Οι παγκόσμιες συστημικά σημαντικές τράπεζες της ευρωζώνης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, BPCE, Credit Agricole , ING, Santander, Societe Generale και UniCredit.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ