ΕΚΤ: Αντιμέτωπες με πρόστιμα 16 τράπεζες για την μη αποκάλυψη στοιχείων για τον κλιματικό κίνδυνο

 ΕΚΤ: Αντιμέτωπες με πρόστιμα 16 τράπεζες  για την μη αποκάλυψη στοιχείων για τον κλιματικό κίνδυνο

Το 15% των τραπεζών αποτυγχάνει να αποκαλύψει αρκετές πληροφορίες - Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις μπορούν επίσης να αυξηθούν - Οι τράπεζες πρέπει να δώσουν τα πρώτα στοιχείαμέχρι τον Ιούνιο

 


Δεκαέξι τράπεζες της ευρωζώνης εξακολουθούν να αδυνατούν να αποκαλύψουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με την έκθεσή τους στον κλιματικό κίνδυνο και ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πρόστιμα ή ακόμη υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανακοίνωσε η ΕΚΤ.

Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές ασκούν πίεση στις τράπεζες να συνυπολογίσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, από τις πλημμύρες και τις ξηρασίες έως τη μετάβαση σε νέες πηγές ενέργειας, με τον τρόπο που δραστηριοποιούνται.

Όπως αναφέρει το reuters η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι 16 τράπεζες, ή το 15% από αυτές που αξιολόγησε, εξακολουθούν να υπολείπονται των προτύπων αναφοράς, που περιλαμβάνουν τον εντοπισμό οποιασδήποτε σημαντικής έκθεσης στον κλιματικό κίνδυνο, την περιγραφή της επίδρασής της στις δραστηριότητες της τράπεζας και τον τρόπο με τον οποίο θα το αντιμετώπιζε χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητα των τραπεζών.

Αν και αυτή ήταν μια βελτίωση σε σχέση με ένα χρόνο πριν, όταν το 45% των τραπεζών έφτανε στο τέλος, η ΕΚΤ είπε ότι οι τράπεζες έπρεπε να κάνουν «περαιτέρω βελτιώσεις» για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ τον Ιούνιο, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν συνέπειες.

«Χρειάζονται επειγόντως περαιτέρω βελτιώσεις», δήλωσε ο Φρανκ Έλντερσον, αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. «Θα λάβουμε τα κατάλληλα εποπτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι οι τράπεζες συμμορφώνονται».

Ο Έλντερσον είπε προηγουμένως ότι η δράση θα μπορούσε να ξεκινήσει με την ονομασία των τραπεζών που δεν συμμορφώνονται και θα μπορούσε να κλιμακωθεί ώστε να περιλαμβάνει υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις ή πρόστιμα ίσα με το 5% του ημερήσιου τζίρου μιας τράπεζας μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα.

Οι τράπεζες πρέπει να υποβάλουν την πρώτη τους έκθεση σύμφωνα με τους νέους κανόνες έως τον Ιούνιο του 2023, με πληρέστερη προθεσμία ένα χρόνο αργότερα.

Τα πρότυπα καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA), την κύρια ρυθμιστική αρχή τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έξι τράπεζες πτώχευαν και στις πέντε κατηγορίες αναφορών της ΕΒΑ και μόνο επτά αποκάλυψαν τουλάχιστον σε γενικές γραμμές επαρκείς πληροφορίες ανέφερε η ΕΚΤ.

Μεταξύ των παγκόσμιων τραπεζών, η ΕΚΤ διαπίστωσε ότι εκείνες με τη μητρική τους εταιρεία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν χειρότερη απόδοση από εκείνες που ελέγχονται από μια οντότητα της ΕΕ.

«Οι τράπεζες ενημερώθηκαν για το αποτέλεσμα της ανάλυσης της ΕΚΤ σχετικά με τις ελλείψεις στις γνωστοποιήσεις τους μέσω μεμονωμένων επιστολών ανατροφοδότησης», ανέφερε η ΕΚΤ στην έκθεση. «Περαιτέρω εποπτικές έρευνες θα στοχεύουν στην ορθότητα των γνωστοποιήσεων των τραπεζών και στο πώς αυτές ευθυγραμμίζονται με τις εσωτερικές τους πρακτικές».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ