Υπο πίεση η ελληνική αγορά των τηλεπικοινωνιών - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Υπο πίεση η ελληνική αγορά των τηλεπικοινωνιών - Τι δείχνουν τα στοιχεία
Υπό πίεση συνεχίζει να βρίσκεται η εγχώρια αγορά των Τηλεπικοινωνιών, με την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τη σημαντική μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών να αφήνουν “βαριά σκιά” στον κλάδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος η συνολική εξερχόμενη κίνηση από σταθερό τηλέφωνο στην Ελλάδα υπολογίζεται περίπου στα 17,2 δις λεπτά (για το 2014), παρουσιάζοντας, για πρώτη φορά πτώση, (κατά 8% σε σχέση με το 2013).

Τα δε λιανικά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας, Διαδικτύου και ευρυζωνικού τηλεοπτικού περιεχομένου εκτιμώνται για το 2014 στα €1,469 δις, μειωμένα κατά 5,4% συγκριτικά με το 2013.

Στην κινητή τηλεφωνία, το 2014, οι συνδέσεις παρουσίασαν, επίσης, μικρή μείωση: ο συνολικός αριθμός στα τέλη του έτους διαμορφώθηκε σε 15,6 εκατ. έναντι 15,8 εκατ. στο τέλος του 2013, μείωση που ανέρχεται σε 1,1%. Τα δε έσοδα της κινητής τηλεφωνίας παρουσίασαν, επίσης, μείωση κατά 6,7% και διαμορφώθηκαν στα €2,3 δις. Το μέσο έσοδο, ανά χρήστη συμβολαίου και καρτοκινητής τηλεφωνίας, ανήλθε το 2014 σε €291 και €59 αντίστοιχα, παρουσιάζοντας μειώσεις έναντι του 2013.

Συνολικά, η συμμετοχή του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών στο ΑΕΠ μειώθηκε το 2014 εκ νέου, για να διαμορφωθεί (ως ποσοστό του ΑΕΠ) στο 2,9% έναντι 3% το 2013 (με το ιστορικό υψηλό να παραμένει το 4,4%, που επιτεύχθηκε το 2002).

Πάντως, όπως αναφέρει η ΕΕΤΤ στην Επισκόπηση Αγορών για το 2014, στα τέλη του 2014 παρατηρήθηκαν κάποια σημάδια σταθεροποίησης στην εγχώρια αγορά Τηλεπικοινωνιών. Όπως διαπιστώνει η ανεξάρτητη Αρχή, η μείωση του κύκλου εργασιών του κλάδου ήταν οριακή, μόλις κατά 1,9% το 2014, ενώ σταθεροποιητικές τάσεις κατέγραψε το μικτό κέρδος και το ενεργητικό, όπου, σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανίστηκε και άνοδος.

Ευρυζωνικότητα

Όσον αφορά την ίδια την πορεία της αγοράς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Επισκόπηση, ο αριθμός των ευρυζωνικών γραμμών στην Ελλάδα έφτασε, το Δεκέμβριο του 2014, τις 3.156.071 έναντι 2.913.191 το Δεκέμβριο του 2013.

Η ευρυζωνική διείσδυση διαμορφώθηκε στο 28,7% του πληθυσμού έναντι 26,3% το Δεκέμβριο του 2013. Μάλιστα, η αύξηση αυτή (2,4 γραμμές ανά 100 κατοίκους) ήταν η δεύτερη υψηλότερη στην Ε.Ε. και ανέβασε την Ελλάδα στη 13η θέση μεταξύ των κρατών - μελών (17η το Δεκέμβριο 2013).

Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ και όσα αναφέρει στην Επισκόπηση Αγορών, το χάσμα με την Ε.Ε. σε όρους ευρυζωνικών συνδέσεων μειώθηκε περαιτέρω, καθώς το Δεκέμβριο του 2014, η Ελλάδα υπολειπόταν του ευρωπαϊκού μέσου όρου κατά 2,4 συνδέσεις ανά 100 κατοίκους έναντι 3,5 το Δεκέμβριο του 2013.

Όπως εκτιμά η Αρχή, αν αυτοί οι ρυθμοί διατηρηθούν και το 2015, τότε στο τέλος του έτους η διαφορά της Ελλάδας έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, θα είναι της τάξης του 0,5%.

Υπερυψηλές ταχύτητες

Η ζήτηση ευρυζωνικών γραμμών υπέρ-υψηλών ταχυτήτων παρουσιάζει συνεχή αύξηση πανευρωπαϊκά, με αποτέλεσμα στο τέλος του 2014, οι ευρυζωνικές συνδέσεις σε ταχύτητες άνω των 30 και 100Mbps να αποτελούν το 26% και 9% του συνόλου αντίστοιχα (έναντι 21% και 5% στο τέλος του 2013). Η Ελλάδα βρίσκεται και στις δύο κατηγορίες με 3% και 0% αντίστοιχα (έναντι 2% και 0% στο τέλος του 2013). Δηλαδή, κατά μέσο όρο στην Ε.Ε., μία στις τρεις ευρυζωνικές συνδέσεις είναι υπερ-υψηλών ταχυτήτων, όταν στην Ελλάδα μόλις μία στις 30 συνδέσεις πληροί αυτό το χαρακτηριστικό.

Πάντως, μέση ονομαστική ταχύτητα των γραμμών Ασύμμετρου Ρυθμού Σύνδεσης (ΑΡΥΣ), χονδρικής και λιανικής, έφτασε το Δεκέμβριο του 2014 τα 17Mbps, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση έναντι του Δεκεμβρίου του 2013 (13,5Mbps), γεγονός που αποδίδεται στην (έστω περιορισμένη) αύξηση των γραμμών VDSL.

Κινητή τηλεφωνία

Το 2014, ο αριθμός των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας ανήλθε σε 15,6 εκατ., με τις ενεργές συνδέσεις να παρουσιάζουν μείωση κατά 2,4% από 12,6 στα 12,3 εκατ. Οι συνδέσεις συμβολαίου ήταν σταθερές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ οι συνδέσεις καρτοκινητής μειώθηκαν οριακά κατά 1,4%.

Ο όγκος φωνητικών κλήσεων παρέμεινε σταθερός στα επίπεδα του 2013 και το 68% αυτών των κλήσεων πραγματοποιήθηκε σε κινητά εντός του ίδιου δικτύου κινητής τηλεφωνίας (on-net) έναντι 72% το 2012.

Βάσει των στοιχείων για το 2014, σε κάθε σύνδεση σταθερής τηλεφωνίας αντιστοιχούν 2,56 συνδέσεις κινητής. Οι κλήσεις από κινητό τηλέφωνο αντιστοιχούν, πλέον, στο 62% της συνολικής κίνησης (έναντι 59% το 2013).