ΟΤΕ: Εως 31 Δεκεμβρίου η είσπραξη του μερίσματος έτους 2008

ΟΤΕ: Εως 31 Δεκεμβρίου η είσπραξη του μερίσματος έτους 2008
Την τελαυταία ημέρα του χρόνου εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος της ΟΤΕ που αφορά στην εταιρική χρήση του έτους 2008.

H εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ» (ΟΤΕ ΑΕ ή Εταιρεία), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της ότι στις 31-12-2014 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση του έτους 2008. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, το συνολικό ποσό των ανείσπρακτων από τους δικαιούχους μετόχους μερισμάτων θα παραγραφεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος το οποίο αντιστοιχεί σε 0,75 ευρώ ανά μετοχή (ήτοι καθαρό ποσό μετά την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου 0,675 ευρώ ανά μετοχή), είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26ης Ιουνίου 2009.

Οι μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα της εταιρικής χρήσης 2008 μπορούν να προβούν στην είσπραξή του μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, με την επίδειξη του πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας τους (Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο). Η είσπραξη μπορεί επίσης να γίνει, για λογαριασμό των μετόχων, από νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, με την επίδειξη του πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας τους σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επίσης, οι μέτοχοι σχετικά με την άσκηση του ως άνω δικαιώματος και την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών είσπραξης μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Διαχείρισης Μετοχολογίου της Εταιρείας, Πατησίων 85 (1ος όροφος) ή και στα τηλέφωνα 210 3243739 & 210 3243638.