«Ξεροσφύρι» τη βγάζουν στις συσκέψεις του υπουργείου οικονομικών

«Ξεροσφύρι» τη βγάζουν στις συσκέψεις του υπουργείου οικονομικών
  Πραγματικά, αυτό είναι κάτι που δεν είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια διακυβέρνησης της χώρας. Να τη «βγάζουν σπαρτιάτικα» σε συσκέψεις υπουργείων. Αυτό που είχαμε συνηθίσει ήταν η απόλυτη χλιδή.

Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί ότι για τη διοργάνωση σύσκεψης που αφορά την παροχή τεχνικής βοήθειας από Κράτη Μέλη της Ε.Ε. προς την Ελληνική Φορολογική Διοίκηση στο τομέα του φορολογικού ελέγχου, θα δαπανηθούν συνολικά για 3 ημέρες μόλις 354 ευρώ

Ανάλυση δαπάνης

Περιλαμβάνονται 30 άτομα επί δύο σερβιρίσματα καφέ, είκοσι
σερβιρίσματα χυμού πορτοκαλιού και δέκα μεγάλες φιάλες νερό.

Η συνολική τιμή και για τις τρείς ημέρες αναλύεται ως εξής:

-Άτομα 30 χ 2 καφέδες αξίας 84,00 € επί 3 ημέρες 252,00 €

-Είκοσι χυμοί πορτοκαλιού αξίας 24,00 € επί 3 ημέρες 72,00 €

-Πλέον ΦΠΑ 23% =74,52 € { 252,00 €+72,00 € =324,00 €+ φπα
74,52 €=398,52 €}

-Δέκα μεγάλες φιάλες νερού αξίας 10,00 € επί 3 ημέρες 30,00 €

-Πλέον ΦΠΑ 13%=3,90 € {30,00 €+ φπα 3,90 €=33,90 €}

Άρα το συνολικό κόστος για τα ροφήματα ανέρχεται στο ποσό των :
Τετρακοσίων τριάντα δύο Ευρώ και σαράντα δύο λεπτών {324,00 €
+ 30,00 €=(354,00 €)+ ΦΠΑ 74,52+3,90=(78,42 €)=432,42 €}