Ιδού σε ποιες περιοχές συγκεντρώνεται ο πλούτος της Ελλάδας

Ιδού σε ποιες περιοχές συγκεντρώνεται ο πλούτος της Ελλάδας
Υποχώρηση κατά 1,9% εμφάνισε το 2014 η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) στο σύνολο της χώρας, διαμορφούμενη λίγο πάνω από τα 157 δισ. ευρώ έναντι 160 δισ. ευρώ το 2013, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Εθνικών Λογαριασμών σε επίπεδο Περιφέρειας (NUTS II) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, πλουσιότερη περιφέρεια παραμένει η Αττική, με Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία 75,971 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (με ΑΠΑ 20,964 δισ. ευρώ) και με μεγάλη διαφορά η Θεσσαλία (με ΑΠΑ 7,953 δισ. ευρώ).

Όσον αφορά τη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική με 48,3% και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 13,3%.

Στο σύνολο των 13 περιφερειών της χώρας, η ΑΠΑ υποχώρησε το 2014 στις 12 εξ αυτών, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας (-4,1%), της Πελοποννήσου (-2,6%), της Αττικής (-2,3%) και της Κεντρικής Μακεδονίας (-2,2%), ενώ αντίθετα ανοδικά κινήθηκε η ΑΠΑ μόνο στην περιφέρεια της Κρήτης, σημειώνοντας βελτίωση κατά 1,1%.

Με βάση την περιφερειακή κατανομή της ΑΠΑ και τα στοιχεία των στατιστικών πληθυσμού (υπολογιζόμενος πληθυσμός στο μέσο του έτους), υπολογίζεται ότι το κατά κεφαλή περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) υποχώρησε το 2014 κατά 0,8% έναντι του 2013 στο σύνολο της χώρας. Οι περιφέρειες με τη μεγαλύτερη μείωση είναι η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η Κεντρική Μακεδονία.