Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σχεδιάζει η ΓΓΔΕ

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σχεδιάζει η ΓΓΔΕ
Στον απολογισμό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τη χρονιά που πέρασε και τον προγραμματισμό των δράσεών της για το 2016 αναφέρονται και οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σχεδιάζει να υλοποιήσει η ΓΓΔΕ.

Αναλυτικά αυτές είναι :

• Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων
• Δημιουργία εφαρμογής ηλεκτρονικών βιβλίων καταχώρησης μεταγραφής δηλώσεων φόρου δωρεάς, γονικής παροχής, κληρονομιάς και μεταβίβασης ακινήτων
• Επέκταση της λειτουργικότητας του TAXISNET για: α) Έκτακτη Δήλωση Φ.Π.Α. (εμπρόθεσμη και εκπρόθεσμη) και β) Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης
• Σχεδιασμός και υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή δήλωσης μεταβολών ακινήτων (Ε9) από τους συμβολαιογράφους
• Επίλυση αιτημάτων πολιτών σε ποσοστό 90% των υποβληθέντων κατά την πρώτη επικοινωνία
• Έρευνα ικανοποίησης πολιτών που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε.