Ποιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ θα γίνονται πλέον μόνο ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ (Λίστα)

Ποιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ θα γίνονται πλέον μόνο ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ (Λίστα)
Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου ή μέσω ΚΕΠ θα εξυπηρετούνται οι πολίτες για μια σειρά από υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Η εφαρμογή του μέτρου θα αρχίσει να ισχύει από τις 4 Ιανουαρίου 2016.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, η τρίµηνη ανανέωση δελτίου ανεργίας, οι αιτήσεις γιατα Ειδικά Εποχικά Βοηθήµατα, Ειδικά Βοηθήµατα Ανεργίας, Παροχές Μητρότητας είναι µερικές απότις σηµαντικότερες υπηρεσίες για τις οποίες η διαδικασία πρόσβασης αλλάζει.

Για την εξυπηρέτησή τους, οι συναλλασσόµενοι:

- Είτε θα πιστοποιούνται ως χρήστες στιςΗλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆:

1. παραλαµβάνοντας Κλειδάριθµο από ένα Κέντρο ΠροώθησηςΑπασχόλησης - ΚΠΑ ΟΑΕ∆,ή2. χρησιµοποιώντας τους κωδικούς τους από την Γενική ΓραµµατείαΠληροφοριακών Συστηµάτων

- Είτε θα απευθύνονται σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών,έχοντας µαζί τους ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Οι σχετικές οδηγίες για εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες είναι αναρτηµένες στηνιστοσελίδα του ΟΑΕ∆, στη διεύθυνση www.oaed.gr καθώς και στη σελίδα του Οργανισµού στοFacebook.

Εγκύκλιος για την µετάβαση στην αποκλειστικά ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών του ΟΑΕ∆έχει αποσταλεί σε όλα τα ΚΠΑ του ΟΑΕ∆, στα οποία από τις 4 Ιανουαρίου θα γίνεται και διανοµήσχετικού πληροφοριακού υλικού.

Από 4 Ιανουαρίου 2016 οι πολίτες θα εξυπηρετούνται: